Tegneserieskaperne fikk endelig møte med Kulturdepartementet

Etter lang og iherdig jobbing fikk Grafill Tegneserie denne uken endelig møte Kulturdepartementet på vegne av tegneseriefeltet. Riktignok kunne ikke kulturministeren selv møte, men serieskaperne fikk god anledning til å formidle sitt budskap.

Grafill Tegneserie i møte med Kulturdepartementet, øverst i bildet Jenny Jordahl, nederst fra venstre, representanter fra departementet, Are Edvardsen, Trond J. Stavås og Therese G. Eide.

Grafill Tegneserie i møte med Kulturdepartementet, øverst i bildet Jenny Jordahl, nederst fra venstre, representanter fra departementet, Are Edvardsen, Trond J. Stavås og Therese G. Eide.

Innkjøpsordningen i Kulturrådet er sprengt og siden mars har norske tegneserieskapere samlet seg for å få økt potten. De har gått i tegneserietog, de har sendt brev til kulturminister Abid Raja og de har stått på for å få et møte med ham for å overrekke sitt budskap og gi ham et en personlig gave – et spesialtegnet portrett, der Abid Raja er kulturministeren som redder tegneserieskaperne.

Møtet var en oppfølging av brevet til kulturminister Abid Raja som Grafill Tegneserie hadde sendt før sommeren på vegne av Norges tegneserieskapere og en rekke aktører innenfor norsk litteratur- og tegneseriebransje. Hovedbudskapet fra et samlet litteraturfelt er at Kulturrådets budsjett for litteraturordningene må økes og at midlene til tegneserier må dobles.

Fra departementet møtte statssekretær Emma Lind for statsråden og med seg i møtet hadde hun avdelingsdirektør Gunhild Strand Molle og seniorrådgiver Ingrid Hannisdahl Ytreland. På grunn av pandemien foregikk møtet digitalt.

Grafill Tegneserie møtte samlet og svært godt forberedt ved Are Edvardsen, Jenny Jordahl, Trond J. Stavås og Therese G. Eide. Grafills daglig leder Lene Renneflott deltok også i møtet. Som leder for Grafill Tegneserie har Are lenge jobbet kulturpolitisk på tegneserieskapernes vegne og kjenner både oppbyggingen av og utfordringene rundt Kulturrådets innkjøpsordninger for tegneserier godt. Han la stor vekt på å forklare statssekretæren hvordan konsekvensen av at innkjøpsordningens budsjett ikke har økt i takt med antall utgivelser, kun 50.000 kr siden 2018, har ført til at tegneseriebransjen nå er under hardt økonomisk press.

– Om over halvparten av bøkene som rådet selv oppgir at burde vært innkjøpt, fortsetter å bli refusert, kan vi raskt forvente en nedgang i utgivelser og at norske forlag vil legge tegneseriesatsingen på hylla, forklarte Are. - Forlagene er avhengige av støtten for å gi ut tegneserier og vi serieskapere er avhengig av både innkjøpsordningen og produksjonsstøtten for å fortsette å kunne lage tegneserier.

Dersom det ikke tilføres nye midler til innkjøpsordningen betyr ikke det bare at tegneseriebransjen vil slite, men det kan få store negative konsekvenser for landets lesere og lesesatsningen særlig for barn og unge. Norske biblioteker risikerer å miste viktig visuell litteratur, noe utlånsstatistikken tydelig viser og ventelistene på norske tegneseriebøker kan fort bli to til tre måneder. Lesegleden blant barn og unge for tegneserier er stor.

– En dobling av støtten vil ikke innebære et høyt beløp. Med de ekstra midlene under koronakrisen lå budsjettet på 4,8 millioner. Økningen blir dermed på 3,2 millioner i praksis - som tilsvarer 16 ekstra bøker i året, forklarte Are. – Med den utgivelsestakten som nye norske tegneserier har, så er dette faktisk en nøktern og helt nødvendig økning for å redde tegneseriebransjen.

Etter Are fulgte Jenny Jordahl opp med å presisere budskapet og hva serieskaperne har gjort for å få kulturministerens oppmerksomhet og sette søkelyset på at lesere kan gå glipp av viktig litteratur. Jenny har vært prosjektleder for samarbeidet blant serieskaperne som går på tvers av et samlet litteraturfelt og som etter hvert har blitt kjent som Tegneserieopprøret.

– Vi vil vise kulturministeren hvor mye flott tegneserielitteratur som skapes og at tegneserier er litteratur for alle - både ferske og etablerte lesere. Og at tegneserier er spesielt viktig for unge og svakere lesere, forklarte Jenny engasjert.

Hun gikk videre til å presisere hvor prekært det er at kulturministeren nå legger handling bak festtalene sine til serieskapere. Abid Raja har snakket stolt om norske tegneserier under både utdelingen av Brageprisen og Kulturdepartementets egne priser til barne- og ungdomslitteratur. Dersom han ønsker at utviklingen skal fortsette må midlene økes nå!

– Vi vil at han skal bli vår tegneserieminister og så vil vi gjerne få overrekke denne flotte gaven til ham som er tegnet av Dina Norlund, avsluttet Jenny og holdt opp det flotte portrettet tegneserieskaperne ønsker å overrekke som gave – der kulturministeren er portrettert som St. Hallvard, Oslo sin skytsengel, som redder tegneserieskaperne, slik St. Hallvard også er symbol for: nestekjærlighet og uselviskhet.

Statssekretær Emma Lind fulgte opp med flere gode spørsmål og understreket at hun fra personlig erfaring vet hvor viktig tegneserier kan være for unge lesere til å finne leseglede og som en inngang for voksne til å lære norsk språk. Ikke minst spurte hun om produksjonsstøtten for tegneserier, noe som ga Are Edvardsen god anledning til å forklare hvor viktig denne ordningen er for tegneserieskaperne og forlagene, og ikke minst hvor underfinansiert den faktisk er.

Statssekretæren understreket også hvor synd det var at møtet ikke var fysisk slik at Grafill Tegneserie kunne overrakt gaven til kulturministeren personlig. Hun mente han ville sette stor pris på gaven. Emma Lind avsluttet med å si at selv om hun ikke kunne gi noen svar i møtet siden dette dreier seg om innspill til budsjettforhandlinger, så kan tegneserieskaperne anse budskapet sitt som klart og tydelig mottatt.