Kunne du tenke deg et verv i Grafill?

Generalforsamlingen velger hvert år medlemmer til styrer, komiteer og utvalg i Grafill, og nå er valgkomiteen på jakt etter aktuelle navn. Du kan foreslå både deg selv og andre, send det til oss innen 31. januar 2023.

Grafills hovedstyre som ble valgt på generalforsamlingen i 2022 (foto Jonathan C. Vivaas Kise).

Grafills hovedstyre som ble valgt på generalforsamlingen i 2022 (foto Jonathan C. Vivaas Kise).

Valgkomiteen vil behandle alle innkomne forslag før generalforsamlingen i mai. Grafill er opptatt av at de ulike vervene er bredt sammensatt med hensyn til både fag, geografi, kjønn og mangfold. Husk at for å ha verv i Grafill må du være betalende medlem som arbeider profesjonelt med et av våre fagområder. Studenter kan ikke inneha verv.

Alle verv honoreres. Les mer om de ulike vervene nedenfor.

Hovedstyre #

Grafills hovedstyre leder organisasjonens arbeid i henhold til vedtektene, utarbeider strategi og foreslår budsjett overfor Generalforsamlingen. Styret består av en styreleder, seks styremedlemmer og to vara. Man velges for to år av gangen, og kan gjenvelges for tre perioder. Styreleder har vervet i ett år av gangen. Hovedstyret samles seks ganger i året, i tillegg til å delta på en årlig strategisamling.

Grafill Fond #

Fondet forvalter vederlagene som tildeles Grafill, og består av fire fondsmedlemmer og en vara. Fondet velger selv sin leder. Funksjonstiden er tre år. Fondsstyret møtes to til fire ganger i året.

Kontrollutvalget #

Kontrollutvalget foretar løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner, og består av to medlemmer. Utvalget møtes én gang i året for å forberede sin årlige innstilling til Generalforsamlingen.

Stipendkomité #

Stipendkomiteen er ansvarlig for gjennomføring av den årlige stipendbehandlingen. Stipendkomiteen består av fem medlemmer og to vara. Medlemmene unntatt vara møtes til tre dagers stipendbehandling i november, og skal i etterkant levere en skriftlig oppsummering.

Valgkomité #

Valgkomiteen innstiller kandidater til Grafills hovedstyre, og styret i Grafill Fond, stipendkomiteen og kontrollutvalget. Selve valget skjer på generalforsamlingen. Komiteen består av fire medlemmer og velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg én gang. Komiteen har ingen varamedlemmer. Hovedstyret er ansvarlig for innstilling til valgkomité.

Send navneforslag med en kort begrunnelse til marie@grafill.no.
Frist 31. januar 2023.

Les mer om organisasjonen Grafill