Delta i stor undersøkelse om lønn og inntekt!

Faktaundersøkelser om lønn og inntekt er noe av det vi oftest blir kontaktet om. En god statistikk kan brukes til både lønnsforhandlinger og til lønnsutvikling. Målet er å tilby deg en lønns- og inntektsstatistikk av høy kvalitet som kan bidra til at du får fornuftig betalt. Sett av noen minutter, ditt bidrag er viktig! ­Klikk her for å delta

Illustrasjon fra lønnsundersøkelsen i 2020: Terje Tønnessen/Infokraft.no

Illustrasjon fra lønnsundersøkelsen i 2020: Terje Tønnessen/Infokraft.no

Interesseorganisasjonene Grafill og IxDA Oslo opplever stor etterspørsel etter data og tall på lønnsutviklingen i ulike deler av bransjen, og går nå bredt ut for å kartlegge lønn og inntekt i 2022 for hele den kreative bransjen. Høy deltakelse sikrer en god og troverdig lønnsstatistikk, så håper du vil sende inn dine svar.

Her kan du svare på undersøkelsen

Statistiske tall er også viktig i det politiske arbeidet vi gjør. Resultatene fra forrige undersøkelse i kreativ bransje har vært svært verdifulle, og ble mye brukt både under pandemien og i kontakt med politikere som alltid ønsker faktagrunnlag for politiske beslutninger.

Nå trenger vi oppdatert tallmateriale som vil vise nivået vi ligger på og utviklingen sammenlignet med tidligere år. Resultatene vil også bidra til å avdekke og tydeliggjøre bevegelser i lønnsmarkedet og gi økt transparens. Og vi vil bedre kunne bistå ved lønns- og inntektsrelaterte henvendelser, basert på et reelt og oppdatert grunnlag.

Egne spørsmål for illustratører og tegneserieskapere #

Som ved forrige undersøkelse i 2020, skal utøvere som primært jobber med bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og/eller tegneserie besvare egne spørsmål skreddersydd for deres situasjon knyttet til økonomi og oppdragsvilkår. Tallene brukes i dialog med politiske beslutningstakere og i forhandlinger med forlag.

Hjelp oss å spre undersøkelsen #

En god svarprosent sørger for at resultatet har høy legitimitet, så hjelp oss gjerne med å spre lenken til undersøkelsen så mange deltar.

Her er lenke til undersøkelsen: response.questback.com/advi...

Svarfrist onsdag 8. februar 2023 ved midnatt.

Personvern
Vår samarbeidspart på undersøkelsen, Advicia AS, garanterer at dine personopplysninger ikke blir koblet til dataene som samles inn. Vi spør om mobilnummer for å unngå dubletter og derigjennom øke kvaliteten på statistikken, og dine opplysninger blir ikke brukt til annet enn dette. Har du flere spørsmål om personvern, kontakt oss gjerne.

IxDA Oslo er et tverrfaglig organ for inspirasjon, kunnskap og erfaringsutveksling innenfor fagområdene brukeropplevelse og interaksjonsdesign. IxDA Oslo har mer enn 5000 medlemmer og er en del av det internasjonale IxDA-nettverket. ixda.no

Grafill er en medlemsorganisasjon og et faglig felleskap for alle som arbeider eller studerer innen design, illustrasjon, animasjon og visuell kommunikasjon. Vi jobber for å ivareta interessene til våre 1600 medlemmer, styrke rammebetingelsene og skape møteplasser for inspirasjon og engasjement. Grafill er landsdekkende og har både lokale og faglige interessegrupper, og Grafills hus i Møllergata 39 i Oslo er et samlingssted for hele bransjen. grafill.no

Resultat fra lønnsundersøkelse i kreativ bransje 2020

Inntektsrapport for bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og tegneserieskaping 2020