Egen inntektsundersøkelse for illustratører og tegneserieskapere - frist onsdag!

Vi gjennomfører nå ny undersøkelse om lønn og inntekt for hele den kreative bransjen. Du som jobber med bokillustrasjon og/eller tegneserie får egne skreddersydde spørsmål. Ditt svar er viktig, vi håper du vil sette av noen minutter til dette! ­Klikk her for å delta

Illustrasjon: Dorte Walstad

Illustrasjon: Dorte Walstad

Resultatene fra forrige undersøkelse i 2020 har vært svært verdifulle, og ble mye brukt under pandemien og i kontakt med politikere som ønsker faktagrunnlag for politiske beslutninger. Tallene brukes også i forhandlinger med forlag.

Vi trenger mange svar for å få en god statistikk, og for å kunne sammenligne med tallmateriale fra forrige inntektsundersøkelse. Så hjelp oss gjerne med å spre lenken til andre illustratører og tegneserieskapere!

Vi ønsker å fange det sammensatte inntektsbildet til illustratører og tegneserieskapere, og som ved forrige undersøkelse i 2020 har vi utformet egne spørsmål skreddersydd for deres situasjon knyttet til økonomi og oppdragsvilkår. Vi trenger oppdatert informasjon og fakta i vårt arbeid med å påvirke vilkårene til illustratører og tegneserieskapere.

Målet er å få oversikt over det faktiske inntektsgrunnlaget til utøvere som primært jobber med bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og/eller tegneserie, og resultatene vil også si noe om økonomiske muligheter i dagens marked.

Personvern
Vår samarbeidspart på undersøkelsen, Advicia AS, garanterer at dine personopplysninger ikke blir koblet til dataene som samles inn. Vi spør om mobilnummer for å unngå dubletter og derigjennom øke kvaliteten på statistikken, og dine opplysninger blir ikke brukt til annet enn dette. Har du flere spørsmål om personvern, kontakt oss gjerne.

Svarfrist onsdag 8. februar 2023.

Klikk her for å gå undersøkelsen

Les mer om årets undersøkelse av lønn og inntekt i 2022