Illustratører får samme rett til felles forhandling av satser som forfattere og oversettere!

I over fire år har Grafill jobbet intenst for at illustratører og tegneserieskapere skal få en lovfestet rett til å forhandle kollektivt om normalavtaler, på lik linje med de andre kunstnerne på bokfeltet. I forslaget til ny boklov som regjeringen sendte ut på høring i dag gis endelig illustratører samme unntak fra konkurranseloven som forfattere og oversettere.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) satte i gang arbeidet med boklov etter to dager på jobb! Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) satte i gang arbeidet med boklov etter to dager på jobb! Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.

I forslaget til ny boklov foreslår departementet å lovfeste at illustratører får lov til å samarbeide om normalkontrakter, på lik linje med forfattere og oversettere. Dette betyr at de visuelle litteratene som Grafill representerer ikke lenger står alene i forhandling om kontrakter og betaling med de store forlagene. Dette er også en viktig anerkjennelse av visuell litteratur og de visuelle opphaverne i litteraturen.

Fordi bokillustratører og -designere til nå ikke har vært omfattet av samme unntak fra konkurransereglene som forfattere og oversettere, har samarbeid om honorar vært i strid med konkurransereglene. Situasjonen har vært uholdbar for våre medlemmer, som til nå har stått alene i forhandlinger med store forlag.

I arbeidet med å få en varig og lovlig endring av rettighetene til bokillustratørene har Grafill blant annet engasjert professor dr. juris Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet for å utrede og bistå Grafill i arbeidet. Underveis har Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen og daglig leder Lene Renneflott hatt møter med Nærings- og Fiskeridepartementet, Konkurransetilsynet, samt Kulturdepartementet og Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre som har ledet arbeidet med den nye bokloven.

I prinsipielle spørsmål er det viktig at vi står sammen med våre søsterorganisasjoner, og Grafill har hele veien hatt bred støtte blant forfatter- og oversetterorganisasjonene i denne saken. Vi har også hele tiden samarbeidet med Norske Billedkunstnere (NBK), som blant annet representerer Tegnerforbundet.

- Nå blir det kakefest for å feire! jubler daglig leder Lene Renneflott. Endelig kan arbeidet med kollektiv forhandling om normalkontrakt for illustratørene begynne. Dette har vært et tidkrevende og møysommelig arbeid. Vi gleder oss til å dele seieren med alle våre venner i kulturfeltet og, ikke minst, alle illustratørene som har ventet på denne viktige dagen! Denne prosessen med tungt politisk og juridisk arbeid viser viktigheten av at Grafill har ansatte jurister. Jeg er svært takknemlig for at vår advokat Christian Wadahl Uhlen har ledet dette arbeidet.

Følgende sitat fra høringsnotatet viser fullt gjennomslag for Grafills syn: "Gjeldende unntaksbestemmelse omfatter kun forfattere og oversettere. Departementet ser imidlertid ingen grunn til at bokillustratører og -designere ikke skal gis adgang til å samarbeide om normalkontrakter, og foreslår derfor at også bokillustratører og -designere skal være omfattet av forslaget. Illustratører og designere befinner seg i en situasjon der de stilles overfor sterke forhandlingsparter, og har på samme måte som forfattere og oversettere behov for å framforhandle standardkontrakter med hjelp av sin organisasjon. Videre vil muligheten til å inngå standardkontrakter ha tilsvarende effektivitetsgevinster for bokillustratører og designere som for forfattere og oversettere. Departementet bemerker at begrepet illustratører må tolkes vidt, slik at det omfatter bokdesignere og tegneserieskapere.

Departementet understreker at normalkontrakter kan gjelde for alle typer omsetning av litteratur, også digitalt." Les hele høringsnotatet her.

Les mer om Grafills arbeid og innspill til bokloven her.