Grafills innspill til ny boklov

Regjeringen lanserte i høst arbeid med ny boklov, ledet av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Grafill møtte Myhre 1. desember for å diskutere illustratørenes rolle. Som oppfølging av møtet, har Grafill nå oversendt våre skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

Tekstplakat Web Paragraf Blaa

Grafill mener lovregulering av bokmarkedet er et egnet virkemiddel for å realisere norsk litteratur- og språkpolitikk, og er å foretrekke fremfor dagens forskrift.

I innspillet fremhever Grafill særlig to krav til en moderne boklov:

  • Illustratører må likestilles med forfattere og oversettere, og få en lovfestet kollektiv forhandlingsrett med forlagene om normalkontrakter.
  • Loven og forarbeidene må anerkjenne visuell litteratur og det visuelles rolle i litteraturen.

Det videre arbeidet med boklov fortsetter i 2022. Følg med!

Les hele innspillet her