Alle som mottar stipend fra Grafill får en karantenetid før de kan søke på nytt. Karantenetiden varierer fra ett til to år, avhengig av beløp. Formålet med karantenetid er å sørge for at stipendmidlene kommer flest mulig til gode, og sikre at det ikke er de samme som mottar stipend år etter år.

Slik er karantenetiden:
Det inntrer karantene på ett år ved tildelte stipend mellom kr. 0,- og 50.000,-
Det inntrer karantene på to år ved tildelte stipend mellom kr. 51.000,- og 100.000,-

Eksempler på karantene:
Mottok du stipend i 2021 på mindre enn 50 000,- har du karantenetid i 2022, og kan ikke søke igjen før i 2023. Mottok du stipend i 2021 på 51 000,- eller mer har du karantenetid i 2022 og 2023, og kan ikke søke igjen før i 2024.

Unntak fra regelen:
Stipend for utstilling/aktivitet i Grafills lokaler i Møllergata er utelatt fra karanteneordningen.
Deichman Grünerløkka/Serieteket-stipend er utelatt fra karanteneordningen.

Les mer om regler for å søke stipend