I 2019 ble det innført et nytt tiltak om karantenetid for å sørge for at stipendmidlene kommer flest mulig til gode. Det vil bidra til at det ikke er de samme som mottar stipend år etter år, spesielt har man ønsket dette for de største beløpene. Karantenetiden vil derfor variere fra ett til to år, avhengig av beløp. Med lang karantene for store beløp vil midlene nå ut til flere. Med kort karantenetid for mindre beløp har man mulighet for å videreutvikle prosjektene sine innenfor rimelig tid.

Slik er karantenetiden:
Det inntrer karantene på ett år ved tildelte stipend mellom kr. 0,- og 50.000,-
Det inntrer karantene på to år ved tildelte stipend mellom kr. 51.000,- og 100.000,-

Unntak fra regelen:
Stipend for utstilling/aktivitet i Grafills lokaler (tidligere Grafill R21) er utelatt fra karanteneordningen
Deichman Grünerløkka/Serieteket-stipend er utelatt fra karanteneordningen

Les mer om regler for å søke stipend