Bokillustratører og "Royalty-gate"

Flere profilerte forfattere mener forlagene har utbetalt for lite royalty når bøker kommer på salg. Potensielt kan dette også gjelde illustratører.

Fra utstillingen Årets vakreste Bøker 2018 (foto Jon Gorospe)

Fra utstillingen Årets vakreste Bøker 2018 (foto Jon Gorospe)

Forfatterne Maja Lunde, Jørn Lier Horst, Tom Egeland, Anne B. Ragde og Unni Lindell mener alle at norske forlag har praktisert normalkontraktene feil ved å redusere forfatterroyalty når en bok selges billig. Forfatterne hevder at den såkalte "realisasjonsbestemmelsen" i normalkontraktene mellom Forleggerforeningen på den ene siden og henholdsvis NBU og Forfatterforeningen på den andre siden kun kommer til anvendelse ved lagertømming/realisasjon.

Forlagene mener derimot at normalkontraktene gir dem rett til å sette ned royaltyprosenten også ved andre former for prisreduksjoner enn lagertømming/realisasjon, for eksempel ved Mammut-salg.

I NBUs Normalkontrakt for Skjønnlitteratur for barn og ungdom, pkt. 2.8.10 og i Forfatterforeningens Normalkontrakt for Skjønnlitteratur punkt 2.8.7 står det:

«Ved realisasjon i henhold til bestemmelsene i pkt. 2.9 reduseres royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen, dog ikke under 7,5%. Tilsvarende gjelder dersom vederlaget er fastsatt som et kronebeløp pr. eksemplar.»

I begge normalkontrakters punkt 2.9.4 står det:

«Forfatteren skal underrettes skriftlig om påtenkt realisasjon, og gis anledning til innen 2 uker etter underretningens dato å innløse hele eller en del av restopplaget til den nedsatte pris minus bokhandlerrabatt. Hvis forlaget ønsker det, kan forlaget holde inntil 50 eksemplarer utenfor innløsningen.»

Grafill har ingen tilsvarende normalkontrakt med Forleggerforeningen, slik NBU og Forfatterforeningen har. I stedet har vi og NBK en Rammeavtale med Forleggerforeningen, som i hovedsak regulerer alt annet enn nettopp honorarsatsen mellom forlag og illustratør (herunder om det skal være fastpris eller royalty). Årsaken til at vi ikke har en normalkontrakt for illustratører, er blant annet at illustratører ikke har samme unntak fra konkurranseloven som forfattere og oversetter har (det kan du lese mer om her).

Illustratører som deler royalty med forfatter, bruker derfor svært ofte den samme normalkontrakten som forfatteren, selv om illustratøren ikke nødvendigvis er medlem i NBU eller Forfatterforeningen. Potensielt kan derfor også illustratører være rammet av samme royaltyreduksjon. Bokillustratører bør derfor gå gjennom royaltyavregningene sine, for å se om man har fått riktig utbetalt.

Dersom du har spørsmål til avregningsoppgavene, kan ofte regnskapsføreren din hjelpe deg. Alternativt kan du kontakte Christian eller Marie for en juridisk gjennomgang.

Les mer om saken her:

Unni Lindell krever én million kroner fra Aschehoug (VG)

Et avtaleverk til det beste for begge parter (Heidi Marie Kriznik og Alexander Løken i VG)

– Er ikke blitt lurt (Heidi Austlid og Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Dagbladet)

Forfatterforbundet ber om tvistemålsløsning (Forfatterforbundet)

– Tar livet av bøkene (Bok365)