Logo Vindu Mollergata 21

Send forslag til generalforsamling og navneforslag til verv

Medlemmer i Grafill kan sende inn forslag til saker som behandles på Grafills generalforsamling. Valgkomiteen ønsker også forslag på personer til verv i organisasjonen. Fristen er 31. januar 2023.

Logo Vindu Mollergata 21

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og medlemmenes mulighet til å påvirke, bestemme og engasjere seg i organisasjonens retning og framtid. På generalforsamlingen vedtas budsjett og vedtekter, og det er valg til organisasjonens styrer og utvalg. Alle medlemmer kan sende inn forslag til saker til behandling på generalforsamlingen, forslagene bør også inneholde en kort begrunnelse. 

Generalforsamlingen velger også medlemmer til styrer, komiteer og utvalg i Grafill, og nå er valgkomiteen på jakt etter aktuelle navn. Du kan foreslå både deg selv og andre.

Forslag på saker sendes til: lene@grafill.no
Forslag på navn sendes til: marie@grafill.no

Frist 31. januar 2023.

Les mer om Grafills generalforsamling

Les mer om verv i Grafill