| Bologna
Illustrasjon: bolognachildrensbookfair.com

Bologna Children's Book Fair 2024

Barnebokmessen i Bologna har i over 60 år vært en viktig møteplass for barnebokindustrien. Hit kommer både forlag og skapere for å knytte kontakter og selge rettigheter til utgivelser, i tillegg er det lagt til rette for faglig innhold og sosiale møteplasser.

Illustrasjon: bolognachildrensbookfair.com

Illustrasjon: bolognachildrensbookfair.com

Bokmessen er en handelsmesse for bokbransjen, der forlag, salgs- og produksjonsfirmaer presenterer, kjøper og selger bøker og multimediaprodukter beregnet på barn og unge. 

Messen er fordelt på seks haller, hvor den italienske er den største, men den internasjonale deltakelsen er også stor. I 2023-utgaven deltok over 1 400 utstillere fra rundt 90 forskjellige land og regioner med 30.000 besøkende.

Flere norske forlag er representert med egne stands, ofte i nærheten av forlag fra andre nordiske land. Også NORLA (senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet) deltar aktivt. I tillegg besøker norske forfattere, illustratører og bibliotekarer messen som et faglig og sosialt møtested.

Arrangementet omfatter også bokfaglige seminarer, en åpen publikumsdag, en prisutdeling og en utstilling.

Les Cecilie Maurud Barstads fyldige reisedagbok fra bokmessen

bolognachildrensbookfair.com