Et lite design- og illustrasjonsfirma i Oslo søkte juridisk hjelp


Hva gjør man egentlig for å sikre seg mot rettighetsbrudd, og hvilke krav har man faktisk? Grafill kjemper utøvernes sak – også på det juridiske feltet. Et lite grafisk design- og illustrasjonsfirma i Oslo opplevde nylig å få kansellert et stort oppdrag, og gikk en usikker høst i møte.

Goderad

Firmaets to ansatte har drevet studio sammen i 13 år, og leverer grafisk design og illustrasjon for både web og print innen de fleste sjangere. Duoen jobber med et bredt spekter av oppdragsgivere, som regel forlag, og bøker rettet mot undervisning på barnetrinnet.

I starten av 2012 inngikk de to designerne en avtale med en kunde i forlagsbransjen, på design og illustrasjon av seks bøker i løpet av året. I tillegg forelå også en muntlig avtale om produksjon av hele tolv bøker i tidsrommet 2014 til 2015. Et par dager i forkant av produksjonsstart for de tre siste bøkene i 2013 fikk de derimot beskjed fra kunden om at prosjektet var stoppet.

- Det som skulle være et oppstartsmøte ble isteden et kanselleringsmøte, og fra et øyeblikk til et annet gikk to personer fra sikker inntekt i overskuelig fremtid til det stikk motsatte, sier de to designerne. Det svært omfattende oppdraget hadde på dette tidspunktet pågått på fulltid for to stillinger, og skulle etter planen fortsette med tilnærmet samme styrke i om lag et år framover.

- Vi hadde jo selvfølgelig ryddet kalenderen ut året, og vel så det, fortsetter de.

Grafill-advokaten
Oppdragsgiveren uttrykte at de skulle lete internt etter en form for erstatningsoppdrag, noe duoen ønsket en skriftlig avtale på. De opplevde å bli møtt med forståelse fra kunden, men noe videre initiativ på avtale eller nye oppdrag som kompensasjon lot vente på seg. De to bestemte seg for å ta kontakt med Grafill, for å undersøke hva de egentlig hadde krav på.

- Vi ønsket å finne ut av hvordan vi stod juridisk sett, for å få en idè om hva vi kunne forlange og hvordan vi burde gå frem i forhandlinger om erstatningssum eller erstatningsoppdrag. Vi tok derfor kontakt med Grafills advokat Trude Mohn King, og ble imponert over den raske responsen. Det var svært nyttig å 'spille ball' med henne, men også betryggende å ha en profesjonell i ryggen når vi skulle finne ut av strategi i forhold til kunden og erstatningssaken. Vi holdt kontakt med Trude per mail og telefon gjennom hele prosessen, og opplevde henne som veldig ryddig og tydelig, sier duoen.

De to forfattet et forslag til erstatningsavtale, som ble sett over av Mohn King før den ble sendt til kunden. Etter noen runder med purringer ble avtalen vedtatt, og underskrevet av den tidligere arbeidsgiveren til designernes store lettelse.

Nyttig erfaring
Trude Mohn King driver egen advokatvirksomhet, og har samarbeidet med Grafill i 18 år. Hennes oppgaver består i å svare på juridiske spørsmål fra Grafill og organisasjonens medlemmer, og i tillegg å bistå både Grafill medlemmene i enkeltsaker.

- Spørsmålene jeg får oftest kretser rundt hvilke rettigheter man har til det man selv har laget, og hvilke rettigheter kunden har. Videre stilles det ofte spørsmål rundt kontrakter, i form av hva de burde inneholde,  hvordan de skal skrives, og om man burde godta et eventuelt kontraktsforslag fra motparten, sier Mohn King.

Hun opplever også å få svært mange henvendelser fra utøvere som har spørsmål knyttet til hva man skal gjøre når noen har begått et rettighetsinngrep, og hvordan man kan innkreve penger fra en kunde som ikke betaler.

- Min erfaring er at både Grafills medlemmer og deres kunder ofte vet for lite om dette med nettopp rettigheter, og hvordan man optimalt sett lager balanserte og gode avtaler. Rettighetsinngrep skjer som regel fordi den som begår inngrepet ikke har forstått at det var ulovlig, sier hun.

De to designerne lærte på sin side mye av den ubehagelige opplevelsen, og føler seg bedre rustet i forhold til kunnskap om rettigheter og krav i framtiden.

- Vi håper selvfølgelig at vi ikke havner i en lignende situasjon igjen, men dette har vært en svært nyttig erfaring for oss, sier de to. Og deres tale er klar:

- Hvis du er i tvil om hva du har krav på; ta kontakt med Trude eller ring en erfaren kollega og spør om råd!