Nyttig ved kontraktsforhandlinger


- Foreslå å  skrive kontrakt på det som det  er visshet om på det aktuelle tidspkt. Man kan alltids inngå en ny avtale siden om f. eks videre bruk.
- Baser vederlaget på hvor stor eksponering arbeidet vil få. Jo mer eksponering, desto høyere vederlag. I Sverige anbefaler de aldri lavere vederlag enn 650 kr timen for et arbeid.
- Dersom gjenbruksverdien av arbeidet er det samme som den opprinnelige verdien vil erstatning for bruk være 50 % av den opprinnelig verdi
- Selv om en kunde avtaler å ha alle økonomiske rettigheter til et verk, følger det IKKE automatisk med en rett til å endre verket. Dette MÅ avtales særskilt
- ”Kunden får bruke illustrasjonene/den grafiske formen fritt i sin egen virksomhet I to års tid fra underskrivelse av denne avtale”

Goderad

Dersom kunden ønsker en tidsubestemt avtale om bruk av et arbeid (argumentet for dette kan være at man ikke vet hvordan framtiden på markedet vil se ut): #

Hva man bør tenke gjennom/diskutere før slutning av en avtale: #

- Det er opphavsmannen som har de fulle rettighetene til arbeidet innen noe annet avtales.
- Du som opphavsmann gir rett til å bruke bildene i en bestemt sammenheng.
- Dersom kjøperen ønsker å gjøre endringer i arbeidet må du gi din tillatelse til dette.
- Retten til å bli navngitt
- Husk at en avtale skal være uttrykk for hva partene i fellesskap har kommet  til enighet om. Det anbefales ikke å ”snike” inn kontraktsvilkår etc. På fakturaer o.l og håpe at motparten godtar det.
- Sedvane i bransjen kan ha betydning for avtaletolkningen.
 

Dersom avtale ikke foreligger, hvilke momenter bør tas i betraktning for å kartlegge hva som er avtalt mellom partene: #

- Hva er det blitt enighet om underveis
- Hadde kunden grunn til å tro at rettigheter f.eks til originalarbeidet skulle overføres kunden.