Høyesterettsdom skaper presedens


Tripp Trapp-stolen fra Stokke, som er blant ikonene i norsk designhistorie, vant i dag en svært viktig plagiatdom i Høyesterett. Tripp Trapp-stolen er «et resultat av en særpreget, individuell kunstnerisk innsats», og stolen nyter derfor opphavsrettslig beskyttelse. Det er første gang på 50 år Høyesterett har fellt en dom om opphavsrettslig beskyttelse av åndsverk.

Stokke 1617 2600

- Dette er først og fremst et svært viktig signal om hvor sterkt opphavsretten står i Norge, og også et viktig signal til alle kunstner- og utøvergrupper som daglig skaper og produserer ånsdsverk. Vi i Grafill får også fornyet energi og sterkere tro på vårt eget arbeid med våre medlemmers opphavsrettslige beskyttelse av åndsverk. En stor dag for opphavsretten i Norge, uttaler daglig leder Martin Biehl.

www.dagbladet.no/2012/06/28...