Jury

Visueltjuryene består av profesjonelle utøvere med bred kompetanse og et sterkt engasjement for faget. Deres oppgave er å vurdere arbeidene som sendes inn til konkurransen, og kåre vinnere innen fagområdene grafisk design, illustrasjon, moving image og digital design.

Sammensetningen av jurygruppene er viktig, og jurymedlemmer innenfor et felles fagfelt har de beste forutsetningene for å premiere de beste bidragene. Over årene har svært mange bidratt gjennom sitt juryarbeid til å løfte frem dyktige håndverkere og vise frem kvaliteten til fagene våre.

Dette er Visuelt juryen i 2024

Les mer om hvordan juryen arbeider

Nedenfor er en oversikt over Visuelt juryer de siste årene.