Juryprosess

Hva ser juryen etter?
Juryen vurderer alle innsendte arbeidene etter følgende kriterier:

  • Utifra beskrevet brief og målsetting, samt kunden/målgruppens behov og utfordringer, vurderer juryen om konsept og løsning har svart på oppgaven.
  • Juryen vurderer kvalitet på håndverk og utførelse, for eksempel detaljering, oppbygning, materialbruk, bildebruk, illustrasjon, brukeropplevelse, designmetodikk, teknisk løsning, typografi, trykk, m.m. Hva som vektlegges vil variere fra kategori til kategori. 
  • Juryen vurderer konsept, løsning og prosess i forhold til originalitet, nyskapning og kommunikasjonsevne. Hva som vektlegges vil variere fra kategori til kategori.
  • Juryen ser også på eventuelle tilleggsopplysninger som er oppgitt for prosjektet.

Hvordan jobber juryen?
Juryeringen har tre faser. I første fase er det individuell stemmegivning som ved poenggivning resulterer i en utvelgelse av bidragene som går videre til andre fase. I fase to jobber juryen i plenum og diskuterer seg frem til de nominerte i hver kategori. I siste fase bestemmer juryen hvem som skal premieres samt begrunner sine valg i jurykommentarer.

Juryarbeidet foregår i et digitalt juryverktøy. Der det er sendt inn fysiske innsendelser vurderes disse i tillegg til det digitale materialet.

Premiering
I forkant av prisutdelingen presenteres de nominerte, og under prisutdelingen premieres de nominerte med diplom eller gull. Juryen deler ut et gull og inntil 4 diplomer i hver kategori. Unntak kan forekomme.

Best of Show prisen går til et bidrag som har utmerket seg eksepsjonelt og har trukket bransjen et steg videre. Hver fagjury har mulighet for å nominere en kandidat til denne prisen. Jurylederene velger vinner.