Juryprosess

Hva ser juryen etter?
Juryen vurderer alle innsendte arbeidene etter følgende kriterier:

1. Har løsningen svart på oppgaven?
Løsningen må svare på målgruppens og/eller kundenes behov og utfordringer.

2. Er løsningen innovativ?
Konsept og løsning vurderes i forhold til originalitet, nyskapning og kommunikasjonsevne.

3. Er det eksepsjonelt utført?
Løsningen skal vurderes utifra et helhetsperspektiv og kvalitet på håndverk. Hva som vektlegges vil variere fra kategori til kategori. Eksempler på håndverk inkluderer typografi, illustrasjon, detaljering, oppbygning, materialbruk, bildebruk, trykk, teknisk løsning, brukeropplevelse, m.m.

Hvordan jobber juryen?
Juryeringen har tre faser. I første fase er det individuell stemmegivning som ved poenggivning resulterer i en utvelgelse av bidragene som går videre til andre fase. I fase to jobber juryen i plenum og diskuterer seg frem til de nominerte i hver kategori. I siste fase bestemmer juryen hvem som skal premieres samt begrunner sine valg i jurykommentarer.

Juryarbeidet foregår i et digitalt juryverktøy. Der det er sendt inn fysiske innsendelser vurderes disse i tillegg til det digitale materialet.

Premiering
I forkant av prisutdelingen presenteres de nominerte, og under prisutdelingen premieres de nominerte med diplom eller gull. Juryen deler ut et gull og inntil 4 diplomer i hver kategori. Unntak kan forekomme.

Best of Show prisen går til et bidrag som har utmerket seg eksepsjonelt og har trukket bransjen et steg videre. Hver fagjury har mulighet for å nominere en kandidat til denne prisen. Jurylederene velger vinner.