Her er juryen for Visueltprisen 2024

En jury med 25 profesjonelle fageksperter, alle med bred kompetanse og et sterkt engasjement for faget, har fått oppdraget med å kåre vinnerne i årets Visueltkonkurranse.

Nok en gang kan vi presentere en fagsterk jury for Visueltprisen! Over tre dager skal en superjury med 25 profesjonelle skapere fra inn- og utland dykke ned i mange hundre innsendte arbeider og vurdere hvilke som skal få Visueltpris i 2024. Juryens arbeid er med på å sette standarden for det faglige nivået innen design, illustrasjon, animasjon og visuell kommunikasjon i Norge. Det er en kjempejobb!

Juryen er delt inn i grupper etter sin faglige spisskompetanse på grafisk design, illustrasjon, moving image og digital design, og hva de vektlegger i sin vurdering vil variere noe fra kategori til kategori. De vurderer blant annet om konsept og løsning har svart på oppgaven, ser på kvalitet på håndverk og utførelse, og vurderer konsept, løsning og prosess i forhold til originalitet, nyskapning og kommunikasjonsevne. 

Juryen skal også vurdere arbeider til prisen Den grønne, her må hele, eller deler av, prosjektet være bærekraftig og helt konkret bidra til det grønne skiftet, enten med et konkret produkt, i løsningsvalg, eller med faktisk endring.

Juryen kan også velge ut ett arbeid til Best of Show.

Påmelding til Visueltprisen 2024 har frist onsdag 31. januar.

Les mer om jurymedlemmene her