Illustratør Kari C. Toverud er tildelt Klassikerprisen 2023

Kari C. Toverud er den høyest kvalifiserte medisinske illustratøren i Norge (CMI - Board Certified Medical Illustrator), og en av et fåtall sertifiserte spesialister i verden. I går mottok hun Klassikerprisen 2023 for sin livslange innsats for faget.

Kari C. Toverud ble hedret med Grafills ærespris Klassikerprisen under Visuelt prisutdelingen 2023 (foto Sture Nordhagen).

Kari C. Toverud ble hedret med Grafills ærespris Klassikerprisen under Visuelt prisutdelingen 2023 (foto Sture Nordhagen).

Klassikerprisen tildeles faglige utøvere som har holdt høy kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Hedersprisen deles ut av hovedstyret i Grafill, og ble første gang delt ut i 2002. Prisvinnere mottar en pengepris, og blir også æresmedlem i Grafill. Overrekkelsen av prisen skjer i forbindelse med Visuelt prisutdelingen.

Hovedsstyrets begrunnelse:

Årets vinner av klassikerprisen er helt unik i sitt fag. Hun er den høyest kvalifiserte medisinske illustratøren i Norge og en av et fåtall sertifiserte spesialister i verden. Det krever høy kompetanse, presisjon og teknisk tilnærming å illustrere menneskekroppens mange intrikate systemer. Vi er stolte over å være et av ytterst få land i Europa som har en internasjonalt anerkjent medisinsk illustratør!

Illustratøren vi skal hylle i dag ble født en vakker høstdag i 1958. Som 11-åring flyttet hun med familien fra Norge til USA. Etter hvert tok hun en Bachelor of Arts i Kunst og Biologi, og ble uteksaminert i 1983 med en Master of Science i medisinsk illustrasjon ved Medical College of Georgia. Denne graden er det kun 45 studenter i hele USA og Canada som oppnår hvert år. Siden har prisvinneren dedikert hele sitt yrkesaktive liv til medisin- og illustrasjonsfagene.

Da hun flyttet hun tilbake til Norge i 1983 begynte hun å arbeide som illustratør for Universitetsforlaget, etterfulgt av en periode som frilans illustratør for ulike oppdragsgivere, før hun i 2007 startet hun sin egen virksomhet Kari C Toverud AS.

Da skjønner dere jo hvem vi snakker om. Og for de som er nysgjerrige, C-en står for Constance.

I 40 år har hun arbeidet med informative medisinske illustrasjoner, animasjoner, interaktive læringssider og utarbeiding av manus med storyboard for en rekke oppdragsgivere. Inkludert forlag, medisinske tidsskrifter, leger, reklamebyråer og farmasøytisk industri. Og hun er fortsatt aktiv. Hun har bidratt med illustrasjoner til over 280 lærebøker, i mange av bøkene er hun eneste illustratør, og har hatt oppdrag for både norske og utenlandske oppdragsgivere.

Medisinske illustrasjoner krever både korrekt detaljering og en evne til å formidle fysiologisk informasjon til både helsevesen og allmennheten. Hun har tegnet og animert hjerter, lunger, nyrer, blodårer, hudens mange lag, muskler, fosterets utviklingsløp, kjønnsorganer innenfra og utenpå, medisinske inngrep, fysioterapeutisk behandling, rengjøringsprosedyrer for helsepersonell, og en hel del mer. Kunnskapen hun besitter er enorm, både om kroppens mange funksjonaliteter, men også om hvordan man behandler ulike sykdommer.

Hun holder et svært høyt faglig og estetisk nivå på sine arbeider, og har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid. Kari er den eneste Board Certified Medical Illustrator (CMI) i Norge, en tittel som må fornyes hvert femte år. Og for å vise hvilken bragd dette er, kan vi fortelle at det finnes kun tre i hele Europa med samme sertifisering.

Vi er imponert!

Vi trenger større bevissthet rundt spesialiserte fagillustratører. Som den eneste spesialutdannede medisinske illustratøren i Norge, er Kari Toverud et enestående eksempel på en utøver som behersker ett fagfelt så til de grader, og har kunnet gjøre det til en livslang karriere.

Så for hennes mangeårige innsats for illustrasjonsfaget, og ikke minst medisinfaget, tildeles hun Klassikerprisen 2023.

Vi gratulerer, og gleder oss til mange flere tegninger av kroppens synlige og skjulte hemmeligheter.

- Grafills hovedstyre