Grafills faggruppe for grafisk design jobber for å inspirere og utfordre våre medlemmer faglig. Vi ønsker å representere bredden i faget og jobber både med større og mindre arrangement, med inviterte internasjonale aktører så vel som små lokale arrangement der hygge og fagprat står sentralt.

  • Henrik Hjort Austad, leder og økonomiansvarlig, grafiskdesign@grafill.no 
  • Listya Amelia
  • Bjørnar Pedersen
  • Shubham Mehra
  • Julian Schlicht
  • Linn Hagen (studentrepresentant)