Ikke alle designere er tjenestedesignere, men alle lever i en tjenesteverden. Alt du lager berører en større serviceopplevelse, sier Ted Matthews, som for tiden skriver sin doktoravhandling ved AHO. Tidligere har han har jobbet med alt fra British Council til Norges fotballforbund.

Av Mikael Lunde

G Hva har Grafill betydd for deg?

TM Tjenestedesign er et nytt felt, og det er flott å se at Grafill nå omfavner det. I de siste 25 årene har Grafill vært en viktig stemme, de er gode til å fremme design, ikke minst på områder der design ikke nødvendigvis verdsettes.

G Har du noen daglige ritualer?

TM Dagen må starte med en stor kopp med Yorkshire-te. Det er det viktigste. Jeg kjøper en spesiell type hver gang jeg er i England. Det står på posen at den holder til to kopper – det er typisk Yorkshire-gjerrighet. Men det passer meg bra, jeg lager den veldig, veldig sterk, og med melk.

G Hva er det første du gjør når du får en ny arbeidsoppgave i fanget?

TM Alt dreier seg om å få et overblikk. Jeg vil se alle elementene, og relasjonene mellom dem. Og så snakker jeg med folk, og forsøker å utfordre folks antakelser. Hvis noen sier de vil ha en app, spør jeg hvorfor. En app er ikke et mål i seg selv, så er det du ønsker å oppnå på et mer grunnleggende nivå? Er det å engasjere folk – og er det i så fall en app som kan gjøre det best? Det folk spør etter, og det de egentlig vil oppnå, er ofte ikke det samme.

G Hva er ditt kreative høydepunkt?

TM Kan jeg få ha to? I 2007 var jeg involvert i et byutviklingsprosjekt, som resulterte i noe som heter «Future City Game». Det er et analogt spill som ble spilt over 300 ganger i Europa og Sør-Amerika. Helt vanlige folk fra lokalsamfunnet møttes over to dager, og fikk utvikle sin egen by. Høydepunktet var et spill med vanskeligstilte folk i Bogota, der resultatet ble vist frem i FN-bygningen som del av en Smithsonian-utstilling. Det andre var uten tvil å få designe for norsk toppfotball. Vi fikk ta tjenestedesign inn i landslagsopplevelsen på Ullevål. Vi utforsket hva fotball betyr utover selve resultatene. Hvordan en kan skape mer engasjement, og en bedre opplevelse for spillere og fans. Jeg elsket det, det var helt konge.

G Hvorfor trenger vi faget ditt?

TM Det er mange grunner. Jeg tror mange selskaper har mistet sluttbrukeren av syne. De glemmer at det er et menneske i den andre enden. Da blir designeren et bindeledd mellom bedriften og sluttbrukeren, som kan sette kundens synspunkt på dagsordenen, og tilrettelegge for gode opplevelser.

G Hvor er faget ditt om ti år?

TM Jeg er bekymret for at tjenestedesignere fokuserer utelukkende på det rent funksjonelle. Selvfølgelig er det viktig å forbedre funksjonalitet og kvalitet, ikke minst innenfor helse og andre offentlige tjenester. Men jeg tror samtidig at vi må se forbi det funksjonelle, og fokusere mer på følelser og opplevelser. Det høres optimistisk ut, men jeg tror vi må komme oss forbi at folk skal kjøpe ting hele tiden. Eller, vi må kjøpe tjenester i stedet for ting. Produktene vi kjøper er ofte symbolske for hvem vi er eller ønsker å være, men vi har ikke den samme følelsesmessige tilknytningen til tjenestene vi bruker. Her er det masse å hente. Uber er én slik tjeneste som folk er stolte over, og skryter av å bruke, men det er ikke så mange andre eksempler ennå.

G Hvor skal Grafill være om ti år?

TM Det blir spennende å se, nå som vi beveger oss enda lenger inn i en digital og ikke-materiell sfære. Jeg tror Grafill har en viktig rolle her. De representerer viktigheten av visuell form, og tjenestedesign trenger også det visuelle for å kommunisere.

G Hva er ditt råd til andre som ønsker en fremtid i bransjen?

TM Alle designere, uansett felt, må forstå at vi bor i en tjenesteverden. Det er ikke til å unngå lenger, det er her verdiskapningen foregår. Det du gjør er et berøringspunkt i en større serviceopplevelse. Vi må ikke glemme design sin rolle som «cultural intermediaries» – ansvaret for å løfte vår sosiale og kulturelle empati og bli mer visuelle. Og vi må tørre å tegne igjen! Vi har fantastiske visuelle ferdigheter som vi glemmer å bruke. Magien ligger i evnen til å visualisere, det er det som skiller oss fra mange andre konsulenter.

G Hva er drømmejobben din?

TM Det er å bygge videre på drømmeoppdragene jeg har hatt før. Det ene er å jobbe med det engelske fotballandslaget. England har blitt så opphengt i 1966 – alt handler om det. De trenger å bygge opp et nytt narrativ om hva engelsk fotball er. Det andre er å bringe byplanlegging og tjenestedesign nærmere hverandre, og se byen som et digert, sammensatt system av tjenester, framfor bare et fysisk rom.

G Hvilken visuell profil ville du tatt et glass med?

TM Norge har et av verdens fremste fagmiljøer innen tjenestedesign, som jeg er veldig glad for å være del av. Jeg er så heldig at jeg allerede tar et glass med dem jeg setter pris på innenfor faget, slik som Simon Clatworthy. Jeg er gift med tjenestedesigner Heidi Dolven, som har en sterk stemme innenfor design av offentlige tjenester. Vi har mange fantastiske samtaler.

Intervjuet ble første gang publisert i Grafills jubileumspublikasjon, oktober 2016.

Foto: Kim Jakobsen To