Den nylanserte mastergraden fra University of the Underground vekker aktivistiske strategier og metoder fra greske teatertragedier. – Vi må tenke nytt på hvordan vi underviser i design, mener programansvarlig Nelly Ben Hayoun.

Av Kristina Ketola Bore

Den nye mastergraden University of the Underground tar sikte på oppstart høsten 2017 og tilbyr gratis utdannelse til alle sine studenter. Ett av målene er å avle frem en «ny type» designer.

– Designeren i dag er ikke bare en person som lager stoler eller tilfører flere ting til verden, erklærer Nelly Ben Hayoun som er programansvarlig for University of the Underground.

– Man må også være designer, produsent, regissør, en historieskriver og en kultur entreprenør, legger hun til.

Selv arbeider Nelly Ben Hayoun som designer med eget studio basert i London. Her vektlegger hun design av opplevelser og en såkalt subversiv metode.

I en internasjonale utvikling har flere typer kritikk blitt rettet mot høyere utdanning. Kritikken kommer som reaksjon på blant annet økte skolepenger og en kollektiv mistro mot neo-liberale utdanningsmodeller. Ben Hayoun forteller at dette er én av årsakene til opprettelsen av mastergraden. De 15 studentene som tas opp ved University of the Underground vil få skolepengene dekket i en kombinasjon av private donasjoner (80%) og Nederlands regjering (20%).

Stjernespekket stab
– Programmet skal støtte design av opplevelser. Å skape en opplevelse innebærer å inkludere flere fagdisipliner, blant dem arkitektur, lingvistikk, systemtenkning, musikk og film. Vi ville ha alle disse fagfeltene i kursets kjerne, forteller Ben Hayoun på Skype fra London.

– Vårt styre kombinerer utøvere fra alle disse fagfeltene.

Styret i seg selv utgjør en liste over velkjente figurer slik som kurator og skribent Beatrice Galilee av blant annet Metropolitan Museum, Professor Fiona Raby, tidligere av RCA nå The New School, WeTransfer-direktør Damian Bradfield, kreativ leder for XL Recordings Phil Lee og Alex Schleifer, med-direktør for Airbnbs designavdeling. Som gjestelærere kan de allerede oppgi Pentagram-partner Paula Scher, forfatter Bruce Sterling og arkitekt Rachel Armstrong.

Selv om University of the Underground flørter med alternative utdanningsmodeller utenfor det tradisjonelle systemet er mastergraden likevel innrettet under Sandberg Instituut i Amsterdam. Behovet for å være del av en akademisk institusjon begrunner Ben Hayoun med ønsket om å ville tilby en internasjonal godkjent utdannelse. I motsetning til Sandbergs sine midlertidige masterprogram har University of the Underground blitt innrettet som et fast program med opptak annethvert år.

Skal designe situasjoner
– Vi starter med å dele masterkurset mellom Amsterdam og London, forteller Ben Hayoun.

– Samtidig vil vi vokse i New York og San Fransisco ved å ta inn 15 studenter i de respektive byene i 2018. Slik skal vi bygge et nettverk av studenter og unge mennesker som skal skape positiv endring i strukturer og institusjoner.

– Hvordan har dere tenkt å bygge opp selve mastergraden?

– Den vil blant annet inkludere workshoper, forelesningsserier og en prosessorientert læringsmodell. Vi vil oppmuntre studentene til å bruke strategiene til motkulturer og å utfordre maktstrukturer. Studentene vil måtte dokumentere prosessen sin mens de arbeider og kommunisere dette til sine medstudenter og lærere, slik at vi forstår hvordan de forsøker endre det som allerede eksisterer.

Ønsket til Ben Hayoun er å legge til rette for designere som kan skape situasjoner, som kan utfordre institusjonelle strukturer og selve forståelsen av hva designere kan gjøre. Å designe situasjoner høres kanskje vagt ut, men blir tydeligere dersom man ser til Ben Hayouns egen praksis.

Gjennom Nelly Ben Hayoun Studio har hun blant annet laget vulkaner til å ha i stuer (presentert med spørsmålet «Do you want your everyday life to go with a BANG?»), dokumentarfilmen Disaster Playground som ser nærmere på hvordan man jobber for å unngå kollisjoner mellom jorden og asteroider, og et samarbeid med blant annet Damon Albarn, Beck og Bobby Womack, der musikken deres ble sendt ut i verdensrommet. Situasjonene som sådan har som mål å utfordre tenkingen om hvem som kontrollerer og er del av visse fagfelt og områder.

Vil underbygge friksjon
– I programbeskrivelsen skriver dere om sosial rettferd, å utfordre institusjonelle strukturer og pønk-sensibilitet. Men samtidig har dere et styre som består av blant annet ansatte i Airbnb, et selskap som har møtt skarp kritikk på bakgrunn av å skape flerfoldige boligkriser. Hvordan ser du at disse to aspektene passer sammen?

– Jeg tror ikke de passer sammen, som også er poenget ditt. I oppbyggingen av programmet ser vi til Theatre of Cruelty, en dramaturgisk metode fra 1900-tallet. Det gikk ut på at man måtte tvinge frem konflikt i kjernen til ethvert forhold. Sammenligner du det med hvordan vi tenker på utdannelse så handler det om innovasjon. Man kan ikke støtte innovasjon gjennom en høflig korrespondanse mellom tech-verden, interessentene i programmet og studentene.

Derfor, kan Ben Hayoun fortelle, har de designet University of the Underground i en struktur som kan støtte intense diskusjoner mellom studenter og interessenter.

– Dette skal ikke være en kose-situasjon der alle skal ha det hyggelig. Vi er som en gresk tragedie. Vi legger til rette for å rense opp gjennom diskusjoner som aldri har blitt holdt før eller som frem til nå kun har skjedd i høflige vendinger. Vi vil oppmuntre til friksjonsfylte diskusjoner.

Programmet som per nå låner av spekulativ design-ideologi blandet med større vekting på interdisiplinær praksis, vil i de kommende årene måtte demonstrere akkurat hva denne sammensetning kan tilby. Dette vil mest sannsynligvis skje gjennom arbeidet studentene produserer.

– Kan du si noe om hva dere ønsker å se hos potensielle studenter?

– Vi vil at studentene skal utvide sin egen nysgjerrighet. At de skal kunne forstå en bredde av institusjoner, fra eget fag til oppbyggingen av offentlige strukturer. Jeg tror studentene våre etterhvert vil kunne utfordre både meg og de andre lærerne. Planen er ikke å bygge en mini-versjon av meg selv eller de andre som underviser. Planen er å støtte studentene mens de finner sin egen måte å definere sin praksis. Jeg ønsker å bli overrasket av det de skaper.