Hva er egentlig typografi?


Av Frode Helland

Typografi Korr

For noen år siden ble jeg invitert til å sitte i Visuelt-juryen for å være med på å bedømme kategorien «typografi». De innsendte bidragene var en blanding av skrifttyper, kalligrafi og logotyper. Felles for dem alle, var at ingen av dem egentlig hørte til under arbeidet en typograf utfører.

Det burde kanskje ikke kommet som en overraskelse. «Typography» har lenge figurert som et samlebegrep på internett for alt som har med bokstaver å gjøre. Allikevel var det påfallende at min egen bransjeorganisasjon ikke visste forskjellen. Sammensausing av distinkte kategorier er et hinder for faglig utvikling – så vel i skriftdesign og det engelskmennene kaller «lettering», som i typografien selv.

Typografisk skrift
Mitt eget arbeid som skriftdesigner går først og fremst ut på å tegne bokstaver, tall og tegn, for så å skape mønster av dem: De skal kunne kombineres på alle tenkelige måter, og må derfor fremstå optisk like – like store, like tykke, med like detaljer, og med lik avstand til neste bokstav – uansett rekkefølge og konstellasjon. Dette legger sterke begrensninger på utformingen av en skrifttype. Alle bokstavene er nødt til å passe inn i det typografiske systemet – hvert enkelt element bygget på samme DNA. Dessuten er hvert tegn designet på en usynlig firkant, og avstanden til kantene – luften – er nesten like viktig som selve formen. Om jeg tillates en liten revisjon av historieundervisningen: Det var ikke først og fremst trykkepressen, men snarere den typografiske skriften, som var Gutenbergs revolusjonerende oppfinnelse. Skriftdesign er altså et dynamisk system bygget opp av statiske elementer. Kort sagt, masseproduksjon av skrift.

Lettering
Lettering, derimot, er skreddersydd for én spesifikk kontekst – et statisk bilde dannet av dynamiske elementer. Der skrifttyper er «endimensjonale» – i den forstand at de kun beveger seg langs tekstlinjen, kan lettering oppnå balanse og harmoni uten hensyn til alle disse begrensningene. Denne «todimensjonaliteten» gjør lettering godt egnet til utforming av for eksempel logotyper, der distinkte trekk og overraskende vendinger er ønskelige.

Typografi
Systemet som skriftdesignere er nødt til å forholde seg til kalles «typografisk». Nettopp her mistenker jeg at forvirringen oppstår. Jeg er nemlig ingen typograf – det er det tvert imot grafiske designere som er: «Typografi» betegner bruken av skrifttyper. Gerrit Noordzij sier det mest presist i sin bok, The stroke: theory of writing: «Typography is writing with pre-fabricated letters.» Typografi er altså komposisjon av tekst: utjevning, kniping, sperring, valg av skrifttype, -størrelse, linjeavstand, linjebredde, og benyttelsen av ulike stiler for å kommunisere tydelig. Leica lager riktignok fotografiske apparater, men det er den som bruker kameraet som kalles en fotograf.

Begrepsbruk
Min frykt er at vi, ved å blande ulike – ja, til dels motstående – praksiser under det samme begrepet, gjør norsk grafisk design en bjørnetjeneste. Om vi ikke bedømmer hvor godt typografisk skrift fungerer som mønster, hvor godt lettering klarer å skape spenning ved å bryte dette typografiske mønsteret, og dessuten helt glemmer å spørre hvor godt typografien – altså bruken av skrifttyper – egentlig tjener innholdet, risikerer vi at hundrevis av år med fagkunnskap går i glemmeboken.

Det er derfor med glede jeg observerer at Visueltkonkurransen har lyttet til mitt råd og gitt den gamle typografi-kategorien et nytt navn og en ny definisjon:

Skrift. Formgitt skrift (logotyper, lettering, illustrerte bokstaver, skiltmaling, etc.), kalligrafi og skriftdesign.

En kort ordliste #

  • Håndskrift er skrift som er skrevet for hånd.
  • Kalligrafi betyr vakker håndskrift.
  • En kalligraf er en utøver av kalligrafi.
  • Lettering beskriver hovedsaklig formgitt skrift, laget for én spesifikk kontekst. Det engelske begrepet omfatter av og til også håndskrift.
  • En lettering artist er en person som formgir skrift. Benyttes av og til om kalligrafer, men aldri om skriftdesignere.
  • Skriftdesign er utformingen av typografiske skrifttyper.
  • En skriftdesigner er en person som designer typografiske skrifttyper.
  • Typografisk skrift er digitale eller analoge skrifttyper, der bokstavene utgjør et system tilpasset masseproduksjon av tekst.
  • Typografi er benyttelsen av typografisk skrift. Gerrit Noordzijs definisjon er den mest presise: «Typography is writing with pre-fabricated letters.»
  • En typograf er en person som benytter typografisk skrift. Tidligere beskyttet tittel i Norge. Typografi utøves nå vanligvis av grafiske designere.