| OsloVelo 18:00
Grafill Grafisk Design inviterer til første runde av Quiz+Pils, en lavterskel kveld hvor spørsmålene dreier seg rundt typografi, design, illustrasjon og alt i mellom. (Design: Andreas Tjøsvoll)

Grafill Grafisk Design: Quiz+Pils

Grafill Grafisk Design inviterer til første runde av Quiz+Pils, en lavterskel kveld hvor spørsmålene dreier seg rundt typografi, design, illustrasjon og alt i mellom.

Grafill Grafisk Design inviterer til første runde av Quiz+Pils, en lavterskel kveld hvor spørsmålene dreier seg rundt typografi, design, illustrasjon og alt i mellom. (Design: Andreas Tjøsvoll)

Grafill Grafisk Design inviterer til første runde av Quiz+Pils, en lavterskel kveld hvor spørsmålene dreier seg rundt typografi, design, illustrasjon og alt i mellom. (Design: Andreas Tjøsvoll)

Etter en lang dvale har Grafill Grafisk Design endelig gleden av å invitere til første runde av Quiz+Pils i 2023. Denne gangen blir arrangementet avholdt på OsloVelo onsdag 18. oktober.

Vi møtes rundt klokken 18.00, og prøver å starte quizen ca. kl. 18.30. Det blir premier til vinnerlaget!

Arrangementet er gratis og åpent for alle (yrkesaktive, studenter og entusiaster). Spørsmålene dreier seg rundt typografi, design, illustrasjon og alt i mellom. Veldig lavterskel, med andre ord.

Ta med en venn og bli med!

Dato: Onsdag 18. oktober 2023
Tid: dørene åpner 18.00, quiz starter kl 18.30 
Sted: Oslovelo, Seilduksgata 23A, 0553 Oslo

-

After a long hiatus, Grafill Grafisk Design finally has the pleasure of inviting you to the first round of Quiz+Pils in 2023. This time the event is held at OsloVelo on Wednesday 18th of October.

We will meet up around 18:00, and try to start the quiz approx. at 18:30. There will be prizes for the winning team!

The event is free and open to everyone (professionals, students and enthusiasts). The questions revolve around typography, design, illustration and everything in between. Very low threshold, in other words.

Bring a friend and join in!

Date: Wednesday October 18th 2023
Time: Doors open at 18:00, quiz starts at 18:30
Where: Oslovelo, Seilduksgata 23A, 0553 Oslo