Grafills faggruppe for grafisk design jobber for å inspirere og utfordre våre medlemmer faglig. Vi ønsker å representere bredden i faget og jobber både med større og mindre arrangement, med inviterte internasjonale aktører så vel som små lokale arrangement der hygge og fagprat står sentralt.

  • Andrea Tjøsvoll, leder
  • Linn Hagen, kasserer
  • Rasmus Fiske
  • Henrik Hjort Austad
  • Listya Amelia
  • Bjørnar Pedersen
  • Julian Schlicht

Ta kontakt: grafiskdesign@grafill.no