Grafills faggruppe for grafisk design jobber for å inspirere og utfordre våre medlemmer faglig. Vi ønsker å representere bredden i faget og jobber både med større og mindre arrangement, med inviterte internasjonale aktører så vel som små lokale arrangement der hygge og fagprat står sentralt.

  • Bjørnar Pedersen, leder, bjornar@bleed.com
  • Alejandro V. Rojas
  • Sara Risvåg
  • Henrik Hjorth Austad
  • Shubham Mehra
  • Amina Baker