Verdien av design er høy

Grafill hadde æren av å ønske velkommen og gratulere NRK og ANTI med både DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design og DOGA-merket for design og arkitektur under frokostseminaret «Inkluderende design i praksis: NRKs nye visuelle profil og Smellet». Lene Renneflott la vekt på betydningen av å ha en rikskringkaster som skaper samfunnsverdi gjennom design.

Hilde Jørgenvåg, rådgiver profil og merkevare, deler erfaringer fra arbeidet med å skape eierskap og engasjement for NRKs designfilosofi internt.

Hilde Jørgenvåg, rådgiver profil og merkevare, deler erfaringer fra arbeidet med å skape eierskap og engasjement for NRKs designfilosofi internt.

NRK er et av designmiljøene i Norge som har høstet flest priser i Grafills egen Visueltkonkurranse siden 90-tallet. For over 500 publikummere viste NRK hvordan en tydelig og godt forankret designfilosofi internt i kombinasjon med målrettede samarbeid med eksterne designbyråer som ANTI, Heydays og Typotheque skaper design- og brukeropplevelser i verdensklasse. NRK har, i samarbeid med flere, jobbet for å gjøre en ikonisk merkevare tydelig, tidsriktig og inkluderende. Arrangementet inkluderte også en presentasjon av "Smellet" – nyskapende historiefortelling om radikalisering rettet mot unge lesere. 

Foredragene ble holdt av NRK ved profilsjef Cecilie Lyng og Hilde Jørgenvåg, rådgiver profil og merkevare i tillegg til Ida Håkonsson, designer i NRK TV, Ingrid Støver Jensen, produktutviklingssjef og redaktør i Yr, Andreas Sørby, lydprofilprodusent i NRK Lyd og Melinda Furulund, designer i NRK Nyheter. Foredrag av ANTI var ved Mats Ottdal, kreativ leder og partner og Erik Johan Worsøe Eriksen, designer og strategisk rådgiver.  

Frokostseminaret ble ledet av Jannicke Hølen og Knut Bang, begge seniorrådgivere i DOGA mens IXDA Oslo strømmet det hele. Grafills daglig leder Lene Renneflott hadde fått det ærefulle oppdraget å ønske velkommen og introdusere NRK. Hennes tale kan leses lenger ned i saken.

Jannicke Hølen benyttet også anledningen til å minne om søknadsfristen for årets DIP-midler 22. mai. DOGA deler ut 11 millioner til idéfasen i innovasjonsprosjekter. Dette er et av Næringsdepartementets virkemidler for å fremme bruk av design. Grafill har spilt inn til regjeringens arbeid for kreative næringer at DIP-midlene må økes i en tid der designbransjen sliter.

Lenes åpningstale 
Først og fremst vil jeg gjerne takke DOGA for samarbeidet og for at dere løfter frem inkluderende design i verdensklasse.

Design i vår tid har mange oppgaver. Design bidrar nemlig overalt - til å utvikle, løfte og kommunisere identiteter, produkter og tjenester i alle bransjer, innen alle næringer, i alle sektorer og i alle samfunnslag. Uansett disiplin (for det finnes etter hvert mange designdisipliner) så sørger design for å nå brukeren gjennom at brukeren finner, får, opplever, lærer og får til det de kom for.

Og alle skal få til!

I dag er vi så heldige at vi skal feire hvorfor en av de største og viktigste merkevarene i Norge, nemlig NRK, har vunnet innovasjonsprisen for inkluderende design.

NRK er sitt samfunnsoppdrag bevisst. Som rikskringkaster i den digitale tidsalderen kommuniserer de med, formidler til eller underholder alle i befolkningen – og for hver enkelt bruker skal det oppleves tilpasset, ja helst skreddersydd, til dem.

NRKs profil skal og må fungere sammen med et mangfold av uttrykk og innhold - i alle flater - for alle målgrupper. Det dere vil se her i dag er at NRKs tilnærming til design og universell utforming bygger på en bredt forankret og verdibasert designfilosofi.

Dette er integrert design av høy kvalitet i en kompleks og moderne statlig medieorganisasjon som evner å involvere like mye i utrullingen av designet internt, som de gjør i inkluderingen av brukerne eksternt.

Og hvorfor lykkes de? Jeg tror mye ligger i at designkompetansen er skyhøy, internt i NRK, og det samme er kunnskapen om egen organisasjon og merkevare. I tillegg har de høye ambisjoner og klare kvalitetskrav. Når de i tillegg bevisst bygger sterke fellesskap og team med designpartnerne de velger utenfra, maksimerer de mulighetene sine for å lykkes. Og som de har lykkes!

I Grafill jobber vi politisk for at hele designbransjen skal lykkes. Vi jobber for de dyktige interne designerne i NRK og vi jobber for byråer som ANTI som lever av å selge høyt spesialiserte designtjenester. Dere skal straks få se resultatet av deres felles arbeid - eksepsjonell design i praksis.

Designfilosofien og designtilnærmingen i NRK fungerer også på enkeltkonsepter. Her eksemplifisert ved Smellet, som gjennom multimodal og interaktiv kommunikasjon er spisset og tilpasset etter alle kunstens regler for at ungdommene den retter seg mot skal forstå alvoret i radikalisering – og den funker for alle ungdommer fordi den tilpasser seg den enkeltes behov – være det seg syns- eller hørselshemming, oppmerksomhetsevne, dysleksi el.l.

Verdien av design er høy. Og, NRK har høy tillit i befolkningen. I dag gjør de seg den tilliten ekstra verdig gjennom å dele sin kunnskap og sine erfaringer slik at vi alle kan få innsikt i hvordan de skaper verdi for befolkningen gjennom virkelig gjennomtenkt bruk av design.

Så kjære NRK, på vegne av hele designnæringen sier jeg GRATULERER og TUSEN TAKK!

Les mer om NRKs arbeid med visuell design:

www.grafill.no/kalender/ear...

www.grafill.no/nyheter/full...