Nå kan du søke DOGA-merket for design og arkitektur

DOGA kårer hvert år Norges beste arkitektur- og designprosjekter, en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design eller arkitektur. Søknadsfrist 6. september.

DOGA merket banner

DOGA-merket hedrer samarbeid, tverrfaglighet, gode prosesser og fremragende håndverk. Vinnerprosjektene viser vellykket bruk av design og arkitektur for nytenkende løsninger som har positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien. Prosjekter innenfor alle sektorer og disipliner kan bli tildelt DOGA-merket. Student og nyetablerte designere og arkitekter kan søke DOGA-merket nykommer.

Juryen består av ledende fagfolk på tvers av design- og arkitekturfeltet, sammen med representanter fra næringsliv og offentlig sektor og eksperter på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Søknadsskjema er åpent, med frist 6. september 2023 kl. 13.00.

www.doga.no/merket 

www.doga.no/nykommer