Grafills lokallag og faggrupper inviterer til åpne årsmøter

Utover høsten vil Grafills forlengede arm inn i lokale og faglige miljøer arrangere sine årsmøter. Alle lokallagene og faggruppene er forskjellige, det er et resultat av ildsjelene som driver hver gruppe, og derfor vil hvert årsmøte ha sin egenart. Noen vil arrangere fagseminar eller sosial sammenkomst, mens andre kun inviterer til årsmøte med valg. Sett deg derfor inn i årsmøtet til den enkelte gruppe før du melder deg på.

Lokallag og faggrupper på samling i Grafills hus i 2021 (foto Marianne Lind).

Lokallag og faggrupper på samling i Grafills hus i 2021 (foto Marianne Lind).

Det er kun Grafills medlemmer som har anledning til å stemme på årsmøtene, men der det er andre aktiviteter tilknyttet møtet kan ikke-medlemmer også delta som observatører, men da selvfølgelig uten mulighet til å stemme. Alle Grafill-medlemmer som føler faglig tilhørighet til en faggruppe kan delta og stemme i disse, mens det til lokallagene kun er medlemmer med geografisk tilhørighet som kan delta i valget. Grafills administrasjon vil være til stede med oversikt over hvem som er stemmeberettiget.

Årsmøtene er en mulighet for medlemmer til å bruke stemmeretten sin og bli kjent med alle de fantastiske frivillige som driver gruppene. Samtidig er årsmøtene viktige for demokratiet til Grafill og en anledning til å påvirke ditt lokallag eller din faggruppe.

Leder og kasserer er vervene som er på valg hvert år. Har du forslag til kandidater eller kunne tenke deg å være styremedlem, send e-post til liz@grafill.no.

Medlemskontingent må være registrert betalt før årsmøtet. Hvis du er usikker på om du er Grafill-medlem, eller har geografisk tilhørighet til et lokallag eller faglig tilhørighet til en faggruppe, ta kontakt før årsmøtet. Ikke medlem enda? Bli medlem av Grafill før årsmøtet her.

Datoer for de ulike årsmøtene ser du nedenfor, programmet oppdateres forløpende. Følg også med i kalenderen på våre nettsider. Mange årsmøter blir også strømmet. 

Lokallagenes årsmøter #

Faggruppenes årsmøter
#

Faggruppenes årsmøter skjer hos Grafills hus, Møllergata 39 0179 Oslo

Les mer om Grafills lokallag og faggrupper.