Vinnere av Innovasjonsprisen for inkluderende design

Nå er de nominerte til årets Innovasjonspris for inkluderende design offentliggjort, prisen hedrer virksomheter, designere og arkitekter for prosjekter som bidrar til et mer likestilt samfunn med fokus på mangfold, likeverd og universell utforming. Vi gratulerer alle vinnere!

Doga innovasjonsprisen poster lockups 02

Innovasjonsprisen for inkluderende design deles ut hvert tredje år og arrangeres av DOGA på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet gjennom sin rolle som koordinator for regjeringens handlingsplan for universell utforming. Prisen hedrer helhetlig bruk av inkluderende design, arkitektur og universell utforming. Juryen har blant annet vurdert innovasjon, brukeropplevelse, funksjonalitet, estetikk, materialvalg, forretningsutvikling og bærekraft.

Prisen deles ut i ti kategorier innen design og arkitektur
Kategori-vinnere i design er Oslotrikken SL18, den sporty trehjulingen Movu, NRKs nye visuelle identitet, den juridiske tjenesten Justify og Overgangstjenesten, som forebygger skolefrafall.

Kategori-vinnere i arkitektur og landskapsarkitektur er Mjøsparken i Brumunddal, demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum og Ruten bypark i Sandnes.

I tillegg deles det ut en unge talenter-pris til masterprosjektet Kysten er klar, som handler om likestilling og mangfold i fiskerinæringen.

Alle priser deles ut hos DOGA 24. januar.

Les mer om prosjektene på doga.no