Støtte til illustratører og designere som er berørt av krigen i Ukraina

Grafill støtter opp om flere felles initiativ sammen med våre søsterorganisasjoner både her hjemme og internasjonalt for å hjelpe illustratører og designere som er berørt av krigen i Ukraina.

Grafill på solidaritetsmarkering for Ukraina.

Grafill på solidaritetsmarkering for Ukraina.

Vi vet mange lurer på hva de kan gjøre og hvordan de kan hjelpe faglige kolleger i en vanskelig situasjon. Grafill støtter flere initiativ som også bransjen kan engasjere seg i. Sammen er vi sterkere!

AdAid - arbeidsoppdrag og utstyr til utøvere på flukt
Grafill jobber sammen med ICoD om å formidle arbeidsoppdrag og utstyr (tablets, pc’er, mac’er osv) til Ukrainske designere og illustratører på flukt. For å begrense antall like initiativer vil dette mest sannsynlig organiseres under fellesinitiativet AdAid. Vi minner også om Grafills egen Markedsplass, som er et praktisk sted for å formidle oppdrag og andre relevante utlysninger.

Solidaritetsmarkering
Kulturfeltet samlet seg om en felles solidaritetsmarkering for Ukraina, torsdag 17. mars, utenfor Russlands ambassade i Oslo. Initiativet kom fra Forleggerforeningen og var støttet av hele det norske kulturlivet. Grafill deltok også på selve demonstrasjonen.

Illustrators for peace
European Illustrators Forum har lansert kampanjen 'Illustrators for peace', der de ber om illustrasjoner til støtte for alle land som opplever konflikt og krig.

Nerd Aid - økonomisk støtte
Flere i bransjen lurer på hvordan de kan bidra økonomisk. Vi vet at en del byråer og designmiljøer allerede har bidratt for å hjelpe Ukraina. Grafill har tro på å kanalisere økonomiske midler gjennom profesjonelle hjelpeorganisasjoner. Vi vil derfor fremme for eksempel initiativer som Nerd Aid der pengene går til Norges Røde Kors.

Faglig fellesskap i Grafill
Inviter ukrainske fagfeller som har kommet til Norge til Grafill events og arrangementer. Mange har behov for tilhørighet, og Grafill er et stort faglig fellesskap vi kan åpne opp. La oss vise det! Husk å invitere og inkludere ukrainske illustratører, designere, tegneserieskapere og animatører.

Vi kommer snart med mer informasjon om støttetiltak for Ukrainske designere og illustratører, følg med her på Grafills nettsider.