| Oslo 15:00 – 16:00
Illustrasjonsfoto: Den norske Forleggerforening

Solidaritetsmarkering for Ukraina

For å vise solidaritet med det ukrainske folk oppfordrer Den norske Forleggerforening kulturfeltet til en markering utenfor Russlands ambassade på torsdag.

Illustrasjonsfoto: Den norske Forleggerforening

Illustrasjonsfoto: Den norske Forleggerforening

Den norske Forleggerforening har tatt initiativ til en solidaritetsmarkering for Ukraina:

Russlands invasjon av Ukraina er et angrep på en uavhengig demokratisk stat, og et grovt brudd på folkeretten. Vi er nå vitne til en fullskala krig på vårt eget kontinent. Den russiske aggresjonen truer fred og sikkerhet i Europa, og utsetter millioner av mennesker for fare. Følgene av krigen er en humanitær katastrofe. Millioner av mennesker er på flukt. Ytringsfrihet er grunnleggende for ethvert demokrati. Vi ser med forferdelse hvordan Russland står bak grove menneskerettighetsbrudd, der krigsmotstandere og demonstranter fengsles, medier redigeres, sosiale medier stenges og ytringer knebles. Krigen må stanses nå. Vi krever at Russland trekker alle sine styrker ut av Ukraina.

Markeringen vil finne sted utenfor Russlands ambassade i Drammensveien 74 i Oslo, torsdag 17. mars fra kl. 15.00 til 16.00. Alle inviteres til å stille med plakater og bannere.

Virksomheter og organisasjoner som støtter initiativet:
Norsk Skuespillerforbund, Litteraturhuset i Oslo, Forleggerforeningen, Tekstallianse, Norsk PEN, NORLA, Aschehoug, Balansekunst, Kritikerlaget, Oversetterforeningen, Music Norway, Leser søker bok, Danse- og Teatersentrum, Den Norske Forfatterforening, Norske Konsertarrangører, NFFO, Det Norske Teatret, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Bokhandlerforeningen, Grafill, Norsk filminstitutt, Forfatterforbundet, Nationaltheateret, Foreningen Les, Norsk Jazzforum, Norsk Tjenestemannslag, Norwegian Crafts, Bokbasen, Norsk Forfattersentrum, Norsk teater- og orkesterforening, Gramart, FolkOrg.

Facebook-event