Nye skilt på Bislett stadion skaper reaksjoner, nå endres de igjen

Hva i helvetica har skjedd på Bislett?, spør Joacim Lund i en kommentar på Aftenposten. Han er ikke den eneste som har reagert på de nye skiltene som har kommet opp på Bislett stadion, og nå varsler kommunen endringer.

Bislett stadion slik det så ut med gammelt skilt (foto: bislettstadion.no)

Bislett stadion slik det så ut med gammelt skilt (foto: bislettstadion.no)

Det har haglet med kommentarer på sosiale medier når stadig flere har oppdaget at de ikoniske bokstavene på Bislett stadion er byttet ut. Det gamle skiltet ble satt opp i 2005. Det nye skiltet er en del av Oslos nye visuelle identitet som er utviklet for kommunen.

Grafill har vært i kontakt med Oslo kommune som henviser til designmanualen og byrådssaken som sier hvordan kommunen skal forholde seg til skiltprosesser:

Skiltprogrammet til Oslo kommune er et omfattende arbeid som vil være under utvikling i hele implementeringsperioden fram til 2023. Retningslinjer og komponenter vil utvikles i tråd med erfaringene i utrullingen av skilt i Oslo.

Den visuelle identiteten legger foreløpig ikke føringer på hvilke materialer som brukes utover kvalitetskrav knyttes til estetikk, levetid, vedlikehold og bærekraft. Hver skiltsituasjon er unik og må vurderes individuelt: Hva slags miljø skal skiltet stå i? Hvordan møter innbyggerne skiltet? Kommer de gående, eller sitter de i bil eller buss? Er det mange andre skilt i nærheten? Er det signaleffekt du er ute etter, eller skal du bare hjelpe noen å finne fram?

Premisset for en felles visuell identitet er at alle virksomheter får mulighet til å ivareta egenidentitet og kommunikasjonskonsept innenfor det visuelle.

Kommunikasjonssjef eiendom, Haakon Berg Jensen, sier til Aftenposten at han er overrasket, men har forståelse for engasjementet rundt skiltet, og at etaten vil komme tilbake til spørsmålet om å henge opp igjen det gamle skiltet så snart det lar seg gjøre.

– Det er alltid spennende med engasjement både innenfra og utenfor våre fagkretser når det skjer endringer i visuelle identiteter, sier Lene Renneflott, daglig leder i Grafill. Vi har sett det mange ganger tidligere i forbindelse med lansering av nye designprofiler, logoer og kommunevåpen. Vi ønsker alltid gode diskusjoner om våre fag velkommen og ser det som en styrke at et mangfold av designstemmer ytrer seg i sosiale medier.

Kommunen varsler nye endringer
I en pressemelding onsdag 20. mai melder Oslo kommune at Kultur- og idrettsbygg, i samarbeid med blant andre Byantikvaren, har gjort en ny vurdering av hovedskiltene på Bislett stadion. De anbefaler at man re-etablerer «Bislett stadion» i store bokstaver over de tre inngangene. Ny skilting vil være i svart eller mørk grå slik de var opprinnelig på gamle Bislett. Dette skal gi et helhetlig uttrykk tilpasset byggets arkitektur og historie, i tråd med anbefalinger fra Byantikvaren. De gamle skiltene fra 2005 i henholdsvis rødt, gult og svart anbefales ikke gjenbrukt.

- Jeg har forståelse for at skiltingen av Bislett Stadion skaper et stort engasjement. Reaksjonene gjør at vi mener det er fornuftig å se på dette en gang til. Derfor har jeg gitt fagfolkene i kommunen oppdraget med å utvikle skisser som skal testes ut før vi tar et endelig valg, uttaler Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, i pressemeldingen fra kommunen.

Her kan du lese mer om saken:

Aftenposten:
Skiltet på Bislett stadion er byttet ut – til sterke reaksjoner

Aftenposten kommentar:
Hva i helvetica har skjedd på Bislett?

Morgenbladet:
Rekviem for Bislett

Ny visuell identitet for Oslo kommune