Ny visuell identitet for Oslo kommune

Oslo kommune presenterte tirsdag forslag til en ny helhetlig visuell identitet. Forslaget skal ut på høring til alle virksomheter før sommeren, og deretter behandles av bystyret i løpet av 2018.

01 Tydelig Helhetlig Aktor Png Width940

– Oslo kommune har i dag over 200 ulike avsenderidentiteter. Med så mange visuelle identiteter er det vanskelig for innbyggere å forstå hvilke tjenester og tilbud som kommer fra kommunen, og med det se hva fellesskapets midler blir brukt på, skriver kommunen på sine nettsider. 

Fragmenteringen koster kommunen anslagsvis 40 millioner i året. Nå ønsker kommunen å fremstå med én felles visuell identitet i alle digitale og trykte flater, og alle 50 000 ansatte i kommunen vil få en ny, moderne og brukervennlig designmanual. 

– Ny visuell identitet vil inneholde forslag til fornyet byvåpen for Oslo kommune, hvor elementer fra byvåpenet, møllesteinen, borgkronen og pilspissen, vil danne grunnlaget. Fargepaletten er hentet fra Oslos bybilde, og en ny skrifttype er dratt ut fra byens gamle skilter, skriver kommunen.

Oslo kommune har inngått en avtale med Creuna AS for bistand til utvikling av ny visuell identitet og ny digital designmanual med tilhørende designverktøy for alle 50 000 ansatte. Innbyggere og næringsliv vil oppleve endringene fra 2019. Den nye visuelle identiteten vil fortløpende bli implementert når det likevel er behov for reparasjoner og utskiftninger, og hele implementeringsfasen varer frem til 2024.

- Oslo kommune har gjort en grundig jobb i dette arbeidet helt siden oppstarten i 2015 nettopp for å sørge for en profesjonell og faglig forankret prosess i utviklingen av ny visuell identitet for Oslo. Kommunens kommunikasjonsavdeling og prosjektgruppe har også vært i kontakt med Grafill underveis, og Grafill gir kommunen honnør for profesjonell tilnærming, både til valg av fagutøvere, innhenting av brukerinnsikt, universell utforming, samt den brede forankringen i kommunen som har vært en integrert og viktig del av arbeidet. Når de nå går ut og deler mest mulig informasjon i høringsdelen av prosessen er det også etter beste praksismodell, sier daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.

– Grafill har tidligere engasjert seg i anbudsprosesser og vilkår for designkonkurranser, sist i forbindelse med utforming av nye kommunevåpen i de mange kommunesammenslåingene i Norge. I denne forbindelse viser Oslo kommune seg å være et eksempel til etterfølgelse i forhold til bruk av profesjonell kompetanse og forankringen hos publikum, sier Lene Renneflott.

Les artikkelen Nytt kommunevåpen? Bruk fagfolk!

Les hele saken på Oslo kommunes nettside