Er det fortsatt tøffe tider i designbransjen, vi trenger din tilbakemelding!

Fjorårets økonomiske kartlegging viste en bransje sterkt påvirket av dyrtiden vi er inne i. Nå er vi i gang med en ny pulsmåling, og håper mange vil svare, uansett om situasjonen er bedre, uendret eller forverret. Svarfrist 21. februar.

Kartlegging 2024 web

Vi ønsker å forstå hvordan kreativ bransje påvirkes av den økonomiske situasjonen. I kartleggingen høsten 2023 rapporterte mange om et tøffere marked, om oppbrukte reserver og permitteringsvarsler. Nå følger vi opp med en ny undersøkelse for å finne ut om noe er endret. 

Funn fra undersøkelsen kan vi bruke i dialog med politikere, beslutningstakere og journalister, og da er det viktig at mange har svart så tallene er representative.

Så er du daglig leder / medeier, ansatt, selvstendig næringsdrivende / frilanser (inntekt fra oppdrag utenfor ansettelsesforhold), student / nyutdannet eller arbeidsledig – vi vil høre fra hele spekteret innen vår bransje!

Spørsmålene i undersøkelsen er like med de fra 2023, dette for at vi skal få et godt sammenligningsgrunnlag. Vi spør om økonomisk tilstand, prising av oppdrag, konkurranse i markedet, sparetiltak og hvordan dere generelt opplever situasjonen. Vi har også med åpne spørsmål for å få unike beskrivelser.

Vi håper du kan sette av noen minutter. Svarfrist onsdag 21. februar 2024.

Gå til undersøkelsen her: no.surveymonkey.com/r/brans...

Takk til alle som bidrar!