Medlemsfordel: Søk om stipendiatopphold i Frankrike

Som medlem av Grafill kan du søke om et to-ukers opphold for faglig fordypning og videreutvikling i Grez-sur Loing. Grafill disponerer to måneder i året en leilighet med tilhørende atelier i Hôtel Chevillon som vi tilbyr våre medlemmer.

Terrasse og atelier, foto Hillevi Nagel

Periodene det kan søkes om i denne omgang, med frist 1. mars, er enten de to første eller de to siste ukene i juli 2021. Grunnet pandemien er det fremdeles usikkert om stipendiatene våre får mulighet til å reise til Frankrike til sommeren, men dere vil da få tilbud om nye perioder senere som kompensasjon.

Søknader sendes til iwa@grafill.no, merk søknaden med Grez-sur-Loing.

Perioder i 2022 #

To første og to siste ukene i juli - søknadsfrist 1. februar 2022
To første og to siste ukene i november - søknadsfrist 15. juni 2022

Perioder i 2021 #

To første og to siste ukene i juli - søknadsfrist 1. mars 2021
Tildelt Nina Ansten (første periode)
Tildelt Espen Hårstad (andre periode)

To første og to siste ukene i november - søknadsfrist 15. juni 2021

Perioder i 2020 #

To første og to siste ukene i juli - søknadsfrist 1. februar 2020
Tildelt Andreas Y. Pilskog (første periode)
Tildelt Anna Tokle Amundsen (andre periode)

To første og to siste ukene i november - søknadsfrist 15. juni 2020
Tildelt Anna Granqvist (første periode)
Tildelt Thomas Andersen (andre periode)

Perioder i 2019 #

To første og to siste ukene i juli - søknadsfrist 1. februar 2019
Tildelt Inger Lise Belsvik (første periode)
Tildelt Tone Lileng (andre periode)

To første og to siste ukene i november - søknadsfrist 15. juni 2019
Tildelt Bo Gaustad (første periode)
Tildelt Bjørg Helene Andorsen (andre periode)

Grafill dekker følgende kostnader #

Leie av leilighet og atelier
Felleskostnader
Rengjøring
Sengetøy og håndklær
Reise mot kvitteringer inntil kr. 5.000,-

Regler og forpliktelser #

Du kan søke om opphold til faglig virke, faglig fordypning, faglig utvikling eller lignende. Du må være ordinært medlem i Grafill. Søknad må inneholde en kort beskrivelse av planlagt faglig virke og ønsket periode.

Leietaker må sørge for at man setter seg inn i den informasjon som gis i Hôtel Chevillons velkomstbrev. Man forplikter å sørge for ro og orden og behandle inventar i rommene og hotellet forøvrig på en ordentlig måte. Det er ikke mulighet for å forandre på de leide lokalene. Det er ikke lov å overlate eller fremleie lokalene til andre. Man må sørge for at lokalene er i samme stand når man reiser som når man ankom hotellet. Leietaker må stille rommet til disposisjon for rengjøring under leietiden.

Send søknad #

Søknader sendes til iwa@grafill.no, merk søknaden med Grez-sur-Loing.
Du vil motta en bekreftelse på mail fra Grafill på innsendt søknad.
Etter søknadsfristen trekkes det om hvem som får tildelt opphold.

Om Hôtel Chevillon #

Hôtel Chevillon ligger midt i den sjarmerende byen Grez-sur-Loing i Frankrike. I hovedbygningen finnes blant annet bibliotek, matsal og kjøkken. Mot gårdsplassen er det en terrasse og en park ned mot elven Loing. Hotellet er ikke betjent.

Byen og hotellet er kjent for sin lange tradisjon med kunstnerbesøk. Rommet våre medlemmer får bruke er oppkalt etter den svenske maleren og kalligrafen Julia Beck. Grez-sur-Loing Kunstnerkolonien har en egen Wikipedia-side, og August Strindberg og Skagen-malerne har også bodd der.

Plantegningen på hotellets nettsider viser en mer detaljert oversikt over hotellets leiligheter og atelier. Grafill har reservert leilighet nummer 4 og atelier C i periodene juli 2019, november 2019, juli 2020 og november 2020. Det vil være søknadsfrist to ganger i året.

Les mer om hotellet og se flere bilder på grez-stiftelsen.se

Les intervju med Tone Lileng og Inger Lise Belsvik, som bodde i leiligheten to uker hver i juli 2019.