Medlemsfordel: Juridisk hjelp

Har du behov for juridisk bistand knyttet til arbeidet ditt, kan du som medlem få hjelp hos Grafill.

Utsnitt fra en sjekkliste som viser et typisk prosessforløp i inngåelsen av bokoppdrag (illustrasjon Dorte Walstad).

Utsnitt fra en sjekkliste som viser et typisk prosessforløp i inngåelsen av bokoppdrag (illustrasjon Dorte Walstad).

Juridiske spørsmål er noe av det flest medlemmer kontakter oss om. Grafills advokat og advokatfullmektig kan hjelpe med råd om for eksempel kontrakter, rettigheter og arbeidsrettslige forhold.

Det aller viktigste rådet vi kan gi deg når du har fått et nytt oppdrag, er å sørge for å ha en skriftlig avtale. Her er noen konkrete punkter som bør med.

På Grafills nettsider finnes det også flere sjekklister, verktøy og veiledninger som gjelder bokoppdrag og kjøp av tegneserie og illustrasjon.

Medlemmer i Grafill har rett til inntil to timer gratis rådgivning per sak. Ikke-medlemmer kan ta kontakt per telefon for svar på enkle generelle spørsmål (inntil 15 minutter).

Advokat Christian Wadahl Uhlen
christian@grafill.no
+47 410 34 777

Christian er Grafills advokat og har over ti års erfaring som rådgiver og advokat innen opphavsrett og bistand til kunstneriske utøvere. Han har ansvaret for det generelle juridiske arbeidet i Grafill, jobber mye med vederlagsmidler, og er også en del av rådgiverteamet i Grafill. Christian har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og Master of Laws (LL.M.) fra King’s College, London, med fordypning i opphavsrett. Medlemmer kan kontakte Christian direkte for juridisk bistand.

Advokatfullmektig Marie Grønvik
marie@grafill.no
+47 944 02 788

Marie er advokatfullmektig i Grafill, og rådgir medlemmer om arbeidsrettslige forhold. Hun har bred juridisk erfaring, og god kompetanse på avtalerett og mye innsikt i EØS-rett. Marie har en Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og en Bachelor i sosialt arbeid (sosionom).

Les mer om juridisk hjelp her