• Definér partene med organisasjonsnummer og kontaktpersoner.
 • Beskriv formålet med oppdraget, hva som skal gjøres og sørg for en felles forståelse for oppgaven.
 • Definér en tidsplan, eventuelt med milepæler.
 • Spesifisér formatet det ferdige produktet skal leveres i, og hvor lenge kunden får benytte seg av leveransen.
 • Definér type honorar (fastpris, timepris, royalty) og hvordan dette skal beregnes.
 • Beskriv tydelig hva som inngår i avtalt honorar som antall skisserunder, korrekturrunder, møter m.m.
 • Definér oppdragsgivers rettigheter i det ferdige produktet:
  - hvilke flater/ bruksområder produktet skal brukes på 
  - begrensninger i antall/ opplag
  - tidsperioden oppdragsgiver har rettigheter 
  - geografisk område oppdragsgiver har rettigheter 
  - eksklusiv/ ikke-eksklusiv rett
 • Klargjør om det skal betales ekstra honorar for gjenbruk, bruk på nye flater mv., og hvordan det i så fall skal beregnes.
 • Beskriv hva som regnes som avtalebrudd, og hvordan det skal følges opp.
 • Sørg for at kontrakten signeres av begge parter før oppdraget påbegynnes.

Husk at du alltid kan kontakte vår advokat for juridisk bistand.