Kunstnernettverket aksjonerer for en bedre kompensasjonsordning

Kunstnernettverket står bak en digital aksjon på mail og i sosiale medier for å få NAV til å legge 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen.

Aksjon Nav Web

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere har mistet inntekt som følge av koronautbruddet, og det ble derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere for tapet. Det er NAV som administrerer ordningen, og i mai åpnet de en søknadsportal. I Stortingets vedtak heter det at kompensasjonen skal beregnes ut fra «gjennomsnitt av siste tre års inntekt», men på grunn av den tekniske løsningen har NAV endret beregningsgrunnlaget for tapt inntekt og baserer det på personinntekt fra 2019.

Dette var en overraskelse for Grafill, da det lå an til at de tre siste årene skulle legges til grunn for de med svært lave inntekter i 2019, og mange andre kunstner- eller kulturorganisasjoner har også reagert. Grafill forventer at ordningen justeres, og at man går for en valgfri ordning mellom siste år eller de tre siste.

– Vi støtter både initiativet og formålet med aksjonen. Å ta ned snitt-inntekt fra tre til ett år gjør at alle som har hatt et trått 2019 vil få lide ekstra under krisen. Dette rammer en allerede utsatt gruppe og mange av våre medlemmer. Både illustratører og designere som driver i enkeltpersonforetak og enpersons AS, særlig nystartede, trenger i disse dager en god kompensasjonsordning som sikrer at de kan overleve. Det er bra at Kunstnernettverket står samlet her, sier styreleder i Grafill, Kjell Ekhorn.

Kunstnernettverket aksjonerer fredag 15. mai
Kunstnernettverket som Grafill er en del av satt i gang en digital kampanje for å få politikerne og NAV til å endre ordningen slik den opprinnelig var utformet. Målet er å fylle innboksene til departement og stortingskomiteer med krav om en ordning basert på tre års inntekt. Dersom alle medlemmer i de ulike organisasjonene deltar, kan det potensielt bli 33 000 personer som aksjonerer på mail og på sosiale medier, fredag 15. mai, mellom klokka 12.00 og 14.00.

Slik deltar du:

1. Opprett en mail

2. Kopier denne teksten inn i emnefeltet: Vi krever 3 års gjennomsnittsberegning for selvstendig næringsdrivende

3. Kopier dette innholdet inn i tekstfeltet:

Kjære Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, arbeids- og sosialkomiteen, familie- og kulturkomiteen og finanskomiteen!

Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle.

Regjeringen svekket 24. april, med støtte fra Stortinget, kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende uten å sjekke konsekvensene med kunst- og kulturorganisasjonene. Forskriften ble endret til å kun beregne inntekt fra 2019 fordi NAV ikke kunne rigge en automatisert ordning som inkluderte 2017 og 2018. Dette vil medføre at NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende blir mer som et lotteri. Noen vil vinne i NAVs lotto fordi de kan dokumentere god inntekt akkurat i 2019, mens den som hadde god inntekt i 2017 eller 2018, men svært liten inntekt i 2019, blir store tapere. Kunst- og kulturarbeidere er allerede en lavlønnet gruppe og nå straffes frilansere og selvstendig næringsdrivende ekstra hardt. Dette er et tillitsbrudd fra alle partier og spesielt regjeringen som lovet i starten av koronakrisen å komme også selvstendig næringsdrivende og frilansere til unnsetning.

Vi krever rettferdig kompensasjon basert på 3-års inntekt, fremfor lav eller ingen utbetaling basert på kun 2019.

Vennlig hilsen

(legg inn ditt navn)

4. Send mailen til disse mailadressene: POSTMOTTAK@kud.dep.no, postmottak@fin.dep.no, postmottak@asd.dep.no, arbeid-sosial@stortinget.no, finans@stortinget.no, familie-kultur@stortinget.no

5. Dette gjør du på sosiale medier:

Legg ut bilde fra denne artikkelen (høyreklikk for å lagre lokalt på din maskin) på facebook og instragram sammen med nedenforstående tekst (og tagg gjerne politikere):

Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle. #3årNAV @NAV #kunstnernettverket

Les mer om kompensasjonsordningen