Grafill rigger for økt juridisk bistand

Det forteller daglig leder i Grafill til Empirix i forbindelse med deres sak om en tegneserieutgivelse som ble trukket fra markedet etter uenigheter og manglende kontrakt.

Utsnitt fra en sjekkliste som viser et typisk prosessforløp i inngåelsen av bokoppdrag (illustrasjon Dorte Walstad).

Utsnitt fra en sjekkliste som viser et typisk prosessforløp i inngåelsen av bokoppdrag (illustrasjon Dorte Walstad).

Empirix publiserte nylig saken “Måtte trekke utgivelse etter kontrakt-rot”, hvor de har intervjuet tegneserieforlaget Überpress, som valgte å trekke en utgivelse etter flere uenigheter med tegneserieskaperen. Utgivelsen var basert på muntlige avtaler, noe Are Edvardsen, redaktør i Überpress, sier han har tatt lærdom av.

– Lærdommen er å aldri ha muntlige kontrakter. Det er det fullstendig slutt på nå. Nå har jeg innført felles gjennomlesning og signering av kontrakt med alle de jeg samarbeider med, slik at de også kan spørre meg om det de lurer på, eller om det er ting de vil ha forandret.

Ansetter ekstra advokat for å hjelpe medlemmer med kontraktspørsmål
Lene Renneflott, som uttaler seg på generelt grunnlag til Empirix, forteller at Grafill nå planlegger å ansette en ekstra advokat for å kunne hjelpe alle som spør om råd angående manglende kontrakter og usikkerhet rundt rettigheter.

– Dette er definitivt de spørsmålene flest medlemmer kontakter oss om.

– Tegneseriebransjen er fremdeles en ung bransje i Norge. Det er ikke uvanlig at prosjekter strander, eller at avtaler gjøres muntlig. Det er et lite miljø der venner jobber sammen, og idealismen er en mye sterkere drivkraft enn det økonomiske. Og jo bedre folk kjenner hverandre, jo viktigere er det å ha det formelle på stell.

– Det er få mennesker som velger å jobbe kreativt fordi de er så glade i papirarbeid og business. Noe av alt det fine med tegneseriebransjen er idealismen, skaperviljen, nerven og vennskapene, der det profesjonelle og det private renner over i hverandre. Men derfor er det også så viktig at man får avtaler ned på papiret, slik at man har noe å støtte seg til hvis det skulle skjære seg, sier hun til Empirix.

Sjekkliste for illustrasjonsoppdrag og commissions
På Grafills nettsider finnes det en egen sjekkliste for hva man bør tenke på når man tar illustrasjonsoppdrag for forlag. Vi vet også at mange kommende tegneserieskapere og illustratører begynner med å ta semiprofesjonelle illustrasjonsoppdrag via nett og har derfor laget en egen veileder for de som gjør commisions.

Les hele saken på empirix.no

Sjekkliste for illustrasjonsoppdrag

Veileder for online commissions