Generalforsamling gjennomført og ny styreleder valgt

Årets generalforsamling ble gjennomført som en hybridløsning, med både fysisk og digital deltakelse. Grafills nye hovedstyre er på plass med både sittende og nyvalgte medlemmer, og Behnam Farazollahi ble valgt som ny styreleder.

Grafills hovedstyre for 2022, fra venstre Bjørn Ivar Thomassen, Kim Holm, Sara Risvåg, Ragnhild Nordgård, Helge Persen, Cecilie Maurud Barstad, Behnam Farazollahi, Synnøve Hungnes og Randi Larsen (foto Jonathan C. Vivaas Kise).

Grafills hovedstyre for 2022, fra venstre Bjørn Ivar Thomassen, Kim Holm, Sara Risvåg, Ragnhild Nordgård, Helge Persen, Cecilie Maurud Barstad, Behnam Farazollahi, Synnøve Hungnes og Randi Larsen (foto Jonathan C. Vivaas Kise).

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Vi er en landsdekkende og miljøbevisst organisasjon, og det ble derfor i år lagt til rette for både fysisk deltakelse i Grafills lokaler, digital deltakelse på Zoom med mulighet for å ta ordet og avgi stemme (for medlemmer med stemmerett) og strømming på grafill.tv uten mulighet for å ta ordet eller avgi stemme.

Hovedstyret, ordstyrer, daglig leder med administrasjon og medlemmer var til stede på generalforsamlingen 19. mai, totalt deltok 36 stemmeberettigede ved møtets begynnelse.

Behnam Farazollahi valgt som leder av hovedstyret i Grafill
Behnam Farazollahi, Managing Director i EY Doberman Norway, ble valgt som ny leder til hovedstyret i Grafill. Behnam har over 15 års erfaring med markedskommunikasjon, design og innovasjon i blant annet Dinamo, Jimmy Royal, ANTI og Neue Design Studio.

Behnam Farazollahi tar over etter Kjell Ekhorn som har vært styrets leder siden 2019, og som ikke ønsket å stille til gjenvalg i år.

Generalforsamlingen valgte også Kim Holm og Synnøve Hungnes som nye hovedstyremedlemmer etter Anders Fabritius og Veslemøy Holt, som begge har sittet i seks år.

Her er det nye hovedstyret i Grafill:

  • Behnam Farazollahi, styreleder
  • Bjørn Ivar Thomassen
  • Randi Larsen
  • Helge Persen
  • Cecilie Maurud Barstad
  • Kim Holm
  • Synnøve Hungnes
  • Ragnhild Norgård, vara med møteplikt
  • Sara Risvåg, vara uten møteplikt

Se alle styrer og utvalg i Grafill

Sakspapirer leser du her

Protokoll Grafills generalforsamling 2022

Behnam Farazollahi ble valgt til ny styreleder i Grafill (foto Jonathan C. Vivaas Kise).

Klikk for å se bildet "Behnam3" i full størrelse

Behnam Farazollahi ble valgt til ny styreleder i Grafill (foto Jonathan C. Vivaas Kise).