| Grafill / Digitalt 14:00 – 16:00
Logo Vindu Mollergata 21

Grafills generalforsamling 2022

Medlemmer inviteres til generalforsamling i Grafills lokaler i Møllergata 39, torsdag 19. mai. For å kunne delta – enten fysisk eller digitalt – må du melde deg på innen 18. mai 2022 kl. 12.00.

Logo Vindu Mollergata 21

Grafills generalforsamling 2022
Torsdag 19. mai, klokka 14.00–16.00
Påmelding til marie@grafill.no innen 18. mai kl. 12.00

Vi inviterer til årets og første fysiske generalforsamling siden pandemiens begynnelse, og håper at så mange som mulig har anledning til å komme. Siden vi er en landsdekkende og miljøbevisst organisasjon vil det også bli lagt til rette for digital mulighet til å følge møtet og avgi stemmer. Det betyr at du i år kan delta på tre ulike måter.

1. Fysisk deltakelse i Møllergata 39 (for alle medlemmer)
2. Digital deltakelse på Zoom med mulighet for å ta ordet og avgi stemme (for medlemmer med stemmerett)
3. Strømming av generalforsamling på grafill.tv uten mulighet for å ta ordet eller avgi stemme (for medlemmer uten stemmerett)

NB: For å kunne delta på Generalforsamling – enten fysisk eller digitalt – må du melde deg på innen 18. mai 2022 kl. 12.00. Dette er nødvendig for at vi skal kunne sjekke medlemstatus og klargjøre stemmegivning og møtefasiliteter.

Påmelding skjer ved å sende en e-post til marie@grafill.no der du angir på hvilken av de tre måtene du vil delta.

Hovedstyret, ordstyrer og Grafills administrasjon vil være fysisk til stede i Møllergata 39. Alle øvrige medlemmer kan delta fysisk, så langt plassene strekker til og man er påmeldt innen fristen. Vi oppfordrer derfor til tidlig påmelding.

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet, og dette er din mulighet som medlem til å påvirke og bestemme. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å benytte denne muligheten til å engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer i Grafill. Det er kun ordinære medlemmer som har tale- og stemmerett på generalforsamlingen, og som har mulighet for å inneha verv. Dersom du ikke selv kan stille, kan du delegere din stemme ved å fylle ut et fullmaktsskjema. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter, i tillegg til sin egen stemme.

Alle som skal avgi stemme må ha betalt sin kontingent.

Medlemmer vil motta en egen medlemsmail med innkalling til generalforsamlingen.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!