Endringer i Kulturrådets innkjøpsordninger som gagner illustratører

Vi vet at mange lenge har ønsket at det formaliseres mer visuell kompetanse i innkjøpsordningene for ny norsk skjønnlitteratur. Nå har Kulturrådet vedtatt at det skal være minst to medlemmer med kompetanse på visuell litteratur i vurderingsutvalget for barn- og unge.

En liten del av produksjonen til Espen Holtestaul i No Comprendo Press som fikk Bokkunstprisen i 2016 (Foto: Einar Aslaksen)

En liten del av produksjonen til Espen Holtestaul i No Comprendo Press som fikk Bokkunstprisen i 2016 (Foto: Einar Aslaksen)

Det er en stor seier for hele det visuelle feltet at vi nå får mer illustrasjonskompetanse inn i de litterære vurderingsutvalgene hos Kulturrådet. Grafill har arbeidet for dette lenge, også sammen med Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), som konsekvent har løftet illustratørens rolle sammen med forfatterens i barne- og ungdomslitteraturen.

Her er noen av endringene som nå er vedtatt av Kulturrådet:

Dagens innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur deles opp i en for skjønnlitteratur for barn og unge og i en for skjønnlitteratur for voksne.

Kompetansesammensetningen i vurderingsutvalgene defineres og synliggjøres. Herunder vedtas det at vurderingsutvalget for barn- og unge skal ha minst to medlemmer med kompetanse på visuell litteratur og at utvalget samlet sett har god kjennskap til hele spekteret i målgruppen barn og unge, at et av medlemmene i vurderingsutvalget for lyrikk må ha erfaring fra gjendiktning og vurderingsutvalget for prosa skal ha kompetanse innen ulike former for skjønnlitterær prosa, herunder også kriminallitteratur.

Vurderingsutvalget for barn og unge utvides med ett fast medlem.

Det legges til rette for innhenting av supplerende kompetanse i vurderingsutvalg der det er behov for dette, for eksempel ved vurdering av bildebøker i utvalgene for voksen skjønnlitteratur.

Det innføres faste ekstralesere som inngår i forsterkede vurderingsutvalg for de automatiske ordningene når det er tvil om kvaliteten og uenighet om hvorvidt boka skal kjøpes inn. Ekstraleserne oppnevnes tidlig 2021, og denne funksjonen erstatter den tidligere suppleantordningen.

Det utarbeides en arbeidsbeskrivelse for vurderingsutvalgene.

Det legges til et vurderingskriterium for skjønnlitteratur for barn og unge som sier noe om hvorvidt verket kommuniserer med målgruppen.

Behandling av lyrikk og dramatikk for barn og unge flyttes tilbake til vurderingsutvalget for skjønnlitteratur for barn og unge. Det vil si at alle skjønnlitterære titler med barn og unge som målgruppe sendes til og behandles av ett utvalg.

Det opprettes to mindre, selektive skjønnlitterære ordninger som legger til rette for at selvpublisister og nye forlag under etablering kan få sine titler vurdert og kjøpt inn under Kulturrådets innkjøpsordninger uten at de løper en økonomisk risiko. Disse ordningene skal gjennomgås og vurderes ut fra formålet etter et par års virketid.

Tegneserieordningen gjennomgås i 2021
Daglig leder i Grafill, Lene Renneflott, sitter i Kulturrådets kontaktutvalg, de er varslet om at ordningen for tegneserier skal gjennom tilsvarende gjennomgang i 2021.

Les pressemelding fra Kulturrådet

Visuell litteratur endelig høyt på agendaen til Kulturrådet