Design Works

Design Works er et samarbeidsprosjekt mellom AHO, DOGA, Grafill og IxDA. Målet er å dele ny kunnskap rundt temaer innen design, kultur og opplevelser med røtter i aktuell designforskning.

Illustrasjon: Syver Lauritzsen

Illustrasjon: Syver Lauritzsen

Design Works arrangerer foredrag og workshops, deler artikler, designverktøy og både praktiske og teoretiske metoder med mål om å skape diskusjon, interaksjon og læring som kan bidra til positiv utvikling innen designfaget. Arrangement i serien Design Works skal spre ny kunnskap rundt temaer innen design, kultur og opplevelser med røtter i aktuell designforskning. Designforskningen er foranket ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Centre for Design Research. 

Første arrangement i serien er Design Works #01 - Ny metodikk for tjenestedesign og merkevarebygging. Den 24. oktober deler Ted Matthews fra AHO kunnskap og metodikk fra nybrottsarbeidet i sin doktorgrad «Sacred Services». 

Les mer og meld deg på