Bokmarkedet skal utredes og vi håper på fortgang i unntaket fra konkurranseloven

Nå kommer utredningen som hele litteraturfeltet har ventet på. Grafill forventer at man også vil se på om bokillustratører og -designere skal få samme unntak som forfattere og oversettere har fra konkurranseloven. Et unntak vil bety at Grafill kan forhandle kollektive avtaler med bokforlagene om faste satser på deres vegne.

Fra utstillingen Årets vakreste Bøker i 2016 (foto Christian Melstrøm)

Fra utstillingen Årets vakreste Bøker i 2016 (foto Christian Melstrøm)

Formålet med utredningen er å få et bedre kunnskapsgrunnlag om situasjonen i bokmarkedet. Utredningen skal blant annet gi en vurdering av hvordan fastprisordningen fremmer de litteraturpolitiske målene, og hvordan konkurransen i markedet kan blir bedre.

Nærings- og fiskeridepartementet har signert avtale med Menon Economics som leverandør for utredningen om bokmarkedet. Utredningen skal utarbeides i samarbeid med professor Tore Slaatta, professor Helge Rønning og professor Erling Hjelmeng. De skal også ha dialog med relevante aktører i løpet av utredningsprosessen. Endelig rapport leveres 1. november 2021.

Les mer om Grafills arbeid for unntak fra konkurranseloven:
Må bli slutt på urettferdig behandling av bokillustratører og -designere