Bli med og forme morgendagens designpolitikk!

Vil du være med og forme fremtiden til den norske designnæringen? Er du klar for å brette opp ermene og synliggjøre verdien av design? Da søker vi deg til et godt stykke designpolitisk arbeid.

Et panel med designledere ledet an samtalen på det designpolitiske møtet hos Grafill, fra venstre Cecilie Lyng i NRK, Behnam Farazollahi i EY Doberman Nordic og styreleder i Grafill, Sanda Zahirovic i Heydays, Beth Stensen i Posten Bring og Niklas Mortensen i Designit. Grafills Lene Renneflott var moderator. (Foto Jon Gorospe)

Et panel med designledere ledet an samtalen på det designpolitiske møtet hos Grafill, fra venstre Cecilie Lyng i NRK, Behnam Farazollahi i EY Doberman Nordic og styreleder i Grafill, Sanda Zahirovic i Heydays, Beth Stensen i Posten Bring og Niklas Mortensen i Designit. Grafills Lene Renneflott var moderator. (Foto Jon Gorospe)

Klikk her for å melde deg til designpolitisk arbeid

Det er stort engasjement i bransjen om dagen for å løfte design både på agendaen til politikerne og i bevisstheten til folk flest. Det ble også bekreftet på vårt designpolitiske møte i forrrige uke, da et engasjert panel med designledere meislet ut noen av de mest aktuelle problemstillingene foran en fullsatt sal i Grafills hus.

Som en oppfølging av dette møtet legger nå Grafill til rette for en prosess der vi i fellesskap identifiserer de viktigste tiltakene på kort og lang sikt. Vi vil deretter sette ned arbeidsgrupper til å jobbe målrettet med de forskjellige problemstillingene. Foreløpig er det to retninger som peker seg ut; hvilke politiske rammevilkår må vi påvirke og hvordan formidler vi best verdien av design.

– Grafills styreleder Behnam Farazollahi har sagt at vi kan designe oss ut av denne krisa. Og det skal vi. Det er på tide at vi viser verden hva som bor i designfaget og hvilken samfunnsverdi designere bidrar med på alle arenaer. Norge trenger en god designpolitikk inn i de viktige samfunnsendringene vi står ovenfor og den er det vi designere som må forme, sier Lene Renneflott, daglig leder i Grafill.

Vi kommer til å innhente designhjelp utenfra for å fasilitere prosessen, og inviterer samtidig alle som ønsker å engasjere seg om å melde seg til å bidra. Grafill påtar seg å være basen og pådriveren for denne designbevegelsen, og vi kommer også til å søke bredt ut for å finne gode alliansepartnere. Dess flere som jobber sammen for løsninger, dess større påvirkningskraft får vi.

Alle som melder seg vil senere bli invitert til et informasjonsmøte hos Grafill.