Årets lønnsundersøkelse tilpasset illustratører og tegneserieskapere

Målet er å få oversikt over det faktiske inntektsgrunnlaget til illustratører og tegneserieskapere i Norge.

Illustrasjon fra Lønnsundersøkelse 2017: Infokraft.no

Illustrasjon fra Lønnsundersøkelse 2017: Infokraft.no

I årets lønnsundersøkelse ønsker vi at utøvere som primært jobber med bokillustrasjon, redaksjonell illustrasjon og/eller tegneserie skal besvare egne spørsmål skreddersydd for deres økonomiske situasjon.

Forrige lønnsundersøkelse viste nemlig at utøverne som jobber med illustrasjon og tegneserier tjener minst. Derfor har vi tilpasset og utvidet undersøkelsen med flere og mer relevante spørsmål for disse gruppene. Resultatene vil si noe om deres faktiske økonomiske muligheter i markedet, og vil også gi grunnlag for sammenligning med andre europeiske undersøkelser.

Styret til Grafill har, i tett samarbeid med Faggruppen for illustrasjon, hatt særlig fokus på illustratørers utfordringer med lønnsomhet i et presset marked siden forrige undersøkelse. Dette arbeidet har fortsatt høy prioritet i Grafill. I forrige runde kunne det dessverre stilles spørsmål ved om årets lønnsundersøkelse var representativ for målgruppene fordi det var færre respondenter enn man hadde håpet. Når vi nå har utviklet egne spørsmål for å fange det sammensatte inntektsbildet til våre mest utsatte utøvere er det avgjørende at så mange som mulig innen målgruppene tar seg tid til å gjennomføre undersøkelsen. Vi trenger mer informasjon og fakta for å sikre at vi jobber riktig i påvirkningen av de økonomiske vilkårene til illustratører og tegneserieskapere.

Hjelp oss gjerne med å spre lønnsundersøkelsen
En høy svarprosent sørger for at statistikken har høy legitimitet, så hjelp oss gjerne med å spre lenken til lønnsundersøkelsen så mange deltar.

Klikk her for å kopiere lenken til lønnsundersøkelsen

Stor lønnsundersøkelsen til hele den kreative bransjen
Interesseorganisasjonene IxDA, Norske Designere og Grafill samarbeider i år om lønnsundersøkelsen som går ut til hele den kreative bransjen. Målet er å kunne tilby en lønnsstatistikk av høy kvalitet. Den kan sikre at man får fornuftig betalt, men også måle lønnsutviklingen i vår bransje. Lønnsundersøkelsen vil kunne bidra til å avdekke og tydeliggjøre bevegelser i lønnsmarkedet, og oppmuntrer samtidig til økt transparens. Grafill vil også bedre kunne bistå utøvere ved lønnsrelaterte henvendelser, basert på et reelt og oppdatert grunnlag.

Les mer om lønnsundersøkelsen som går ut til hele den kreative bransjen

Om initiativtakerne
Grafill er en bransjeorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon. Grafills 1400 medlemmer er yrkesaktive innen visuell kommunikasjon, illustrasjon, tegneserieskaping, grafisk design, animasjon, digital design, og tjenestedesign. Organisasjonen er landsdekkende og tilbyr aktiviteter og kurs for både medlemmer og andre profesjonelle fagutøvere. Grafill holder til i Rosenkrantz gate (R21) i Oslo, et utstillingsrom og samlingssted for bransjen.

IxDA Oslo er et tverrfaglig organ for inspirasjon, kunnskap og erfaringsutveksling innenfor fagområdene brukeropplevelse og interaksjonsdesign. IxDA Oslo har mer enn 2300 medlemmer og er en del av det internasjonale Interaction Design Association (IxDA)-nettverket.

Norske Designere (tidligere NID – norske industridesignere) samler norske interaksjonsdesignere, tjenestedesignere og industridesignere.

Håper du vil delta, ditt svar er viktig for kvaliteten på lønnsstatistikken!

Klikk her for å delta i lønnsundersøkelsen

Svarfrist mandag 10. februar 2020.