| DOGA 09:00 – 17:00
2014 05 27  Arr  Tjenestedesign Etter At One Metoden

Medlemsrabatt: AT-ONE workshop i Tjenestedesign (DOGA)


Norsk design- og arkitektursenter inviterer til todagers workshop om tjenestedesign 15.-16. mars 2016. Dette er en unik mulighet til å bygge kompetanse og gå i dybden på metode og fasilitering overfor egne kunder.

2014 05 27  Arr  Tjenestedesign Etter At One Metoden

Simon Clatworthy, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), vil faslitere workshopen. Simon har både undervist, forsket og bidratt i innovasjonsprosjekter for næringslivet innenfor tjenesteinnovasjon. Han er en av lederne i Center for Service Innovation (CSI) – Senter for tjenesteinnovasjon, der han har ansvar for temaet Innovations in customer and brand experiences. De siste årene har han ledet forskningsprosjektet som har utviklet AT ONE-metoden og skrevet boken How to design better services.

I tillegg til Simon vil Ted Matthews, Phd. Fellow ved Centre for Design Research på AHO, gi en innføring i fasilitering av tjenestedesignprosjekter.

AT ONE er en workshop-basert, strukturert metode for innovasjon av tjenester der designere arbeider sammen med tjenesteytende virksomheter for å skape vekst. AT ONE tar utgangspunkt i fem innfallsvinkler som grunnlag for å skape nye og/eller forbedrede tjenester. De fem innfallsvinklene er Actors, Touchpoints, Offering, Needs og Experience. Som deltaker vil du lære om tjenesteinnovasjon ved praktisk arbeid i grupper og presentasjon av caseløsninger. Kombinasjon av teori og praksis vil gjøre deg godt rustet til å initiere og delta i tjenestedesignprosjekter i etterkant.

I dette todagerskurset vil du lære:

metoder og teknikker tilpasset tjenestesektoren
å utvikle en organisasjon til å bli kundeorientert, med fokus på kundenes helhetlige opplevelse gjennom alle kontaktpunkter mellom tjenesteleverandør og kunde/bruker
hvordan design kan fasilitere komplekse innovasjonsprosesser og styre dem mot et felles mål
hvordan man designer gode tjenester
Ved å bruke AT ONE kan du hjelpe kunder og organisasjoner med å:

styrke sin innovasjonsevne
differensiere seg fra konkurrenter
endre kulturen i sin organisasjon til å bli mer kunde- og kundeopplevelsessentrert
utvikle bedre og mer effektive tjenester
Foredrag ved Simon Clatworthy og alle gruppeoppgavene vil foregå på norsk. Foredrag ved Ted Matthews vil foregå på engelsk. All skriftlig dokumentasjon vil være på engelsk.

Rabatterte priser for medlemmer av Grafill. For å oppnå rabatten, skriv (Grafill) etter bedrift/organisasjon i påmeldingsskjema.