09:00 – 11:00
Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger og den visuelle identiteten for Oslo kommune har begge vunnet pris for inkluderende arkitektur og design.

Webinar: Hvordan jobbe med inkluderende design og arkitektur i praksis

Den visuelle identiteten for Oslo kommune har vunnet svært mange priser, nå sist Innovasjonsprisen for universell utforming. Onsdag 5. mai vil Oslo kommune og Knowit (tidligere Creuna) fortelle mer om inkluderende designprosess, universell utforming og brukerinvolvering til beste for beboere og innbyggere. På webinaret møter du også Helen & Hard og Gaia Trondheim som vant pris for Vindmøllebakken bærekraftige bofellesskap i Stavanger.

Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger og den visuelle identiteten for Oslo kommune har begge vunnet pris for inkluderende arkitektur og design.

Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger og den visuelle identiteten for Oslo kommune har begge vunnet pris for inkluderende arkitektur og design.

Oslo kommune
Med mange virksomheter og tjenester som kommuniserer med mange målgrupper og mer enn 250 kommunale logoer var det et behov for å skape én samlende identitet som gjorde kommunikasjonen med innbyggerne lettere. Universell utforming har vært førende for den nye identiteten som er nyskapende og helhetlig med mange variasjonsmuligheter. Den er også enkel, fleksibel og veldig brukervennlig. God tilgjengelighet på web var et viktig premiss i prosjektet og den nye identiteten er også blitt mye lettere å ta i bruk med et nyskapende designverktøy for alle som jobber i kommunen.

Vindmøllebakken
Vindmøllebakken er utviklet for det åpne markedet av en kommersiell aktør. Boform og arkitektur skiller seg fra andre boligmodeller ved at man eier mindre og deler mer. Dette gir både sosial, miljømessig og økonomisk verdi. Gjennom et felles verdigrunnlag – Gaining by Sharing - og en høy grad av medvirkning har det blitt skapt et unikt hjem og fellesskap i Stavanger for et stort mangfold av beboere i alle livets faser.

Frokostwebinaret er det andre i en serie som løfter frem vinnere av Innovasjonsprisen for universell utforming. Arrangementet er i regi av DOGA i samarbeid med Grafill.

Tid: Onsdag 5. mai, kl. 9.00 - 11.00
Sted: Digitalt (DOGA)
Pris: Gratis

Les mer på doga.no og meld deg på