| Grafill
Kritisk Blikk Web

Siste uke for studentutstillingen 'Et kritisk blikk'

Hva skjer når designstudenter retter kritisk søkelys mot sitt eget fag? Tredjeårsstudentene på bachelor i grafisk design ved Høyskolen Kristiania / Westerdals har gått på jakt etter uheldige normer og praksiser i designbransjen, designutdanning og andre deler av faget.

Kritisk Blikk Web

Resultatet er kritiske designprosjekter som belyser samfunns- og fagnormer det er verdt å stille spørsmål ved: Hvordan bidrar for eksempel designere til grønnvasking, gammeldagse kjønnsstereotypier, kulturell appropriering og en ensidig visuell kultur?

Emnet Designkritikk er et intensivt kritikkurs på siste semester. Målet er å utruste studentene med kritikk- og refleksjonsverktøy, som skal hjelpe dem i en stadig mer komplekst yrkesliv.

Emnet tar utgangspunkt i at designkritikeren alltid har et ståsted, en posisjon, som gjenspeiler dennes perspektiv og verdensanskuelse. Derfor er en viktig del av studentenes oppgave å definere sin posisjon, for å gjøre kritikken mer gjennomsiktig.

Utgangspunktet for kritikeren er en tro på at designfaget kan utvikle og forbedre seg. Derfor er ikke kritikk noe negativt, men grunnleggende konstruktivt. Designkritikk er et nærmest ubeskrevet blad i norsk sammenheng. Til tross for spredte forsøk og frustrerte utrop fra noen få skribenter, designere og undervisere, har det ikke etablert seg som en egen disiplin. Derfor har studentene dette emnet, hvor studenter og undervisere sammen utforsker hva designkritikk er og kan være.

Studenter og lærere fra Høyskolen Kristiania / Westerdals håper at dette kan være starten/fortsettelsen på noe som kan vokse og bli viktigere i designfaget framover.

Velkommen til utstillingsåpning, fredag 4. februar klokka 17.00!
Vi iverksetter nødvendige sanitærtiltak så det skal være trygt å besøke oss. Husk spriting av hender og en meter avstand til andre besøkende, vi vil ha munnbind tilgjengelig om folk ønsker det. Velkommen til oss.

Utstillingen vises hos Grafill i Møllergata 39 i perioden 4.–13. februar 2022

Fredag 11. februar vil utstillingen holdes stengt fra 10-13, og åpne igjen fra 13-16.

Åpningstider
man-fre 10-16
søn 12-16