10:15 – 11:30
Dark Grafill Logo

Streaming: Høring om CRM-direktivet

Grafill skal delta i høring om CRM-direktivet i Familie- og kulturkomiteen, torsdag 21. januar, og fremme sitt syn på saken.

Dark Grafill Logo

EU-direktivet The Collective Rights Management directive (CRM-direktivet) skal innlemmes i norsk lovgivning og har vært ute på høring. Nå har det kommet et lovforslag som blant annet går utover direktivets krav.

Les mer om Grafills innspill til lovforslaget

Program for høringen

Vil du få med deg høringen, så blir den streamet her