Prosjekter som tidligere er tildelt R21-stipend

Søk Grafillstipend innen 1. november

Grafills stipend for 2019 er lyst ut, benytt sjansen til å realisere dine prosjekter. Søknadsfrist er fredag 1. november ved midnatt.

Prosjekter som tidligere er tildelt R21-stipend

Prosjekter som tidligere er tildelt R21-stipend

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Stipendenes formål er å gi finansiell støtte til utøvere for mulighet til å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Totalt skal det deles ut 4.6 millioner kroner i 2019, og vi oppfordrer alle utøvere innen fagfeltene vi representerer til å søke Grafillstipend.

Grafills stipender muliggjøres av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Disse midlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign. Foruten stipender, må de kollektive midlene også brukes til kollektive tiltak som skal bidra til å styrke hele det kulturelle kretsløpet gjennom for eksempel rådgivning, politisk arbeid, kurs, møteplasser og lignende.

Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre.

Vi håper at så mange som mulig søker! Husk at ordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

Søknadsfrist 1. november 2019!

Les mer og søk stipend her