Grafill Logo Vindu

Send forslag til Grafills generalforsamling og navneforslag til verv

Alle medlemmer kan sende inn forslag til behandling på Grafills generalforsamling, dette er din mulighet til å påvirke og bestemme! Fristen er 31. januar 2021.

Grafill Logo Vindu

Forslag på saker til generalforsamlingen
Grafills generalforsamling er organisasjonens høyeste myndighet. Årets generalforsamling avholdes i mai 2021, og alle medlemmer kan sende inn forslag til behandling.

Forslag på personer til formelle verv
På generalforsamlingen velges også medlemmer til styrer og utvalg. Send gjerne inn navneforslag på personer til formelle verv, og husk at du også kan foreslå deg selv. Legg ved en liten begrunnelse. Valgkomiteen vil behandle alle innkomne forslag før generalforsamlingen.

Forslag på saker og navn sendes hovedstyret senest 31. januar 2021.

Sendes til lene@grafill.no.

Les mer om Grafills generalforsamling